Dokumendid

ÜLDDOKUMENDID

KOOL 

 

MUUD DOKUMENDID

 

Õppenõukogu toimumise ajad

KOOL LASTEAED
22. august 2018 kell 10.00  
3. juuni 2019 kell 13.00  

 

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja  Teadusministeerium.

 

1. septembrist 2017 a. asuvad Põhja piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on:

1. õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine;

2. järelevalve planeerimine ja läbiviimine;

3. õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas;

4. teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine;

5. info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta.  

Harjumaa piirkonna ekspert Piret Hiisjärv, piret.hiisjarv@hm.ee

Valdkond

Tegevus

Õppeasutuste ja nende pidajate tegevus (õiguspärasus, kvaliteet ja tulemuslikkus)  

Seire, järelvalve, nõustamine, teavitamine
Isikute teabenõuded, märgukirjad ja selgitustaotlused Vastamine, lahendamine
Järelvalve ja kaebuste järeltegevused, sekkumiste mõju (õppeasutuste ja nende pidajate tegevus) Lahenduste seire, info koondamine ja analüüsimine