Dokumendid

ÜLDDOKUMENDID

KOOL 

 

MUUD DOKUMENDID

 

Õppenõukogu toimumise ajad

KOOL LASTEAED
29. november 2017 11. oktoober 2017
8. märts 2018  8. november 2017
23. aprill 2018 13. detsember 2017
6. juuni 2018  14. veebruar 2018
28. august 2018 14. märts 2018
  19. aprill 2018
  9. mai 2018

 

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja  Teadusministeerium.

 

1. septembrist 2017 a. asuvad Põhja piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on:

1. õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine;

2. järelevalve planeerimine ja läbiviimine;

3. õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas;

4. teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine;

5. info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta.  

Harjumaa piirkonna ekspert Piret Hiisjärv, piret.hiisjarv@hm.ee

Valdkond

Tegevus

Õppeasutuste ja nende pidajate tegevus (õiguspärasus, kvaliteet ja tulemuslikkus)  

Seire, järelvalve, nõustamine, teavitamine
Isikute teabenõuded, märgukirjad ja selgitustaotlused Vastamine, lahendamine
Järelvalve ja kaebuste järeltegevused, sekkumiste mõju (õppeasutuste ja nende pidajate tegevus) Lahenduste seire, info koondamine ja analüüsimine