Dokumendid

Ülddokumendid

Kool

Sisehindamise aruanne ja üldtööplaan

VMK sisehindamise aruanne 2018/2019 VMK üldtööplaan 2019/2020
VMK sisehindamise aruanne 2017/2018 VMK üldtööplaan 2018/2019
VMK sisehindamise aruanne 2016/2017 VMK üldtööplaan 2017/2018
VMK sisehindamise aruanne 2015/2016 VMK üldtööplaan 2016/2017

Õppenõukogu toimumise ajad ja teemad

KOOL LASTEAED
29. august 2019 kell 10.00 12. september 2019 kell 13.15
02. juuni 2020 kell 10.00 13. mai 2020 kell 13.15

 

Välishindamine

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 022, e-post: hm@hm.ee 

Üldhariduse välishindamise ülesanded, põhimõtted ja arendamise alused aastani 2020