Dokumendid

COVID 19 viiruse ennetamise meetmed VMK-s

Ülddokumendid

Kool

Sisehindamise aruanne ja üldtööplaan

VMK sisehindamise aruanne 2020/2021

VMK üldtööplaan 2021/2022

VMK sisehindamise aruanne 2019/2020

VMK üldtööplaan 2020/2021

VMK sisehindamise aruanne 2018/2019

VMK üldtööplaan 2019/2020

VMK sisehindamise aruanne 2017/2018

VMK üldtööplaan 2018/2019

VMK sisehindamise aruanne 2016/2017

VMK üldtööplaan 2017/2018

Õppenõukogu toimumise ajad ja teemad

KOOL (teemad)

LASTEAED

25. august 2021 a. kell 10.00

08. september 2021 a. kell 13.15

06. jaanuar 2022 a. kell 10.00

24. november 2021  a. kell 13.15

26. aprill 2022 a. kell 10.00 

16. veebruar 2022 a. kell 13.15

08. juuni 2022 a. kell 10.00

20. aprill 2022 a. kell 13.15

 

Välishindamine

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 022, e-post: hm@hm.ee 

Kvaliteedi kindlustamine alus- ning koolihariduses