Dokumendid

COVID 19 viiruse ennetamise meetmed VMK-s

Ülddokumendid

Kool

Sisehindamise aruanne ja üldtööplaan

VMK sisehindamise aruanne 2019/2020

VMK üldtööplaan 2020/2021

VMK sisehindamise aruanne 2018/2019

VMK üldtööplaan 2019/2020

VMK sisehindamise aruanne 2017/2018

VMK üldtööplaan 2018/2019

VMK sisehindamise aruanne 2016/2017

VMK üldtööplaan 2017/2018

VMK sisehindamise aruanne 2015/2016

VMK üldtööplaan 2016/2017

Õppenõukogu toimumise ajad ja teemad

KOOL (teemad)

LASTEAED

26. august 2020  a. kell 10.00

02. september 2020 a. kell 13.30

07. jaanuar 2021 a. kell 10.00

25. november 2020 a. kell 13.30

20. aprill 2021 a. kell 10.00 

03. märts 2021 a. kell 13.30

08. juuni 2021 a. kell 15.00

05. mai 2021 a. kell 13.30

 

Välishindamine

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 022, e-post: hm@hm.ee 

Üldhariduse välishindamise ülesanded, põhimõtted ja arendamise alused aastani 2020