Dokumendid

Ülddokumendid

Kool

Muud dokumendid

Sisehindamise aruanne Üldtööplaan
VMK sisehindamise aruanne 2017/2018 VMK üldtööplaan 2018/2019
VMK sisehindamise aruanne 2016/2017 VMK üldtööplaan 2017/2018
VMK sisehindamise aruanne 2015/2016 VMK üldtööplaan 2016/2017

Õppenõukogu toimumise ajad

KOOL LASTEAED
22. august 2018 kell 10.00 12. september 2018 kell 13.15
10. juuni 2019 kell 13.00 15. mai 2019 kell 13.15

 

Välishindamine

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 022, e-post: hm@hm.ee 

Üldhariduse välishindamise ülesanded, põhimõtted ja arendamise alused aastani 2020