Tunniplaan

        Stuudium

        Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

Evakuatsiooniõppus ning ohutusalane koolitus

3. novembril toimus VMK-s evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus, mille peaeesmärgiks oli harjutada Vääna Mõisakooli töötajate, õpetajate ja õpilaste valmisolekut evakueerumiseks tulekahju olukorras. Õppusele eelnes ohutusalane loeng, kus osales kogu koolipere. Legendi kohaselt puhkes evakuatsioonikoridoris tulekahju, kus süttis elektrijaotuskilp. Tekkinud suitsule rakendus tööle ATS. Vastavalt kehtestatud tulekahju korral tegutsemise plaanile on evakuatsiooni alustamise märguandeks häirekellade teistkordne helisema hakkamine. Tulekahju puhkes kell 11:39 ning kell 11:49 saabusid viimased klassid kogunemiskohta. Kell 11:51 loeti õppus  lõppenuks.

Evakuatsiooniõppust läbi viinud instruktorite kokkuvõttes olid välja toodud järgmised positiivsed aspektid:

 • öötajate tõsine suhtumine õppusesse;
 • evakuatsioonijuhid teadsid oma ülesandeid (ATS käsitsemine, häiret andnud tsooni kontroll,
 • ning loenduse läbiviimine) tulekahju olukorras;
 • evakuatsiooni juht kontrollis üle kõik ruumid veendumaks, et kedagi ei ole hoonesse jäänud;
 • evakuatsiooniteedel liiguti rahulikult;
 • klassid püsisid evakuatsiooni ajal koos;
 • kogunemiskohast olid kõik teadlikud;
 • kõik koolimaja siseuksed olid suletud asendis;
 • evakuatsioonijuht oli kergesti eristatav;
 • kõik olemasolevad tuleohutuspaigaldised töötasid laitmatult;
 • loendus viidi läbi kiiresti.

Läbiviidud evakuatsiooniõppus tõi välja, et õpilaste ning personali koolitamine, tulekahju olukorras on olnud Vääna Mõisakoolis tähtsal kohal ning seetõttu toimis hästi. Töötajad juhendasid lapsed õigeaegselt ja rahulikult ning organiseeritult kogunemiskohta, mis näitab, et iga- aastased õppused on kandnud püstitatud eesmärke. Õppuse praegune sagedus (üks kord aastas) on täiesti piisav töötajate teadmiste kinnistamiseks. Kõikide hoones viibijate evakueerimine kogunemiskohta ning loendus kestis 7 minutit, mis on väga hea tulemus. Sellest võib järeldada, et Vääna Mõisakooli õpetajad ja töötajad on hästi informeeritud ning valmis evakueeruma tulekahju korral.