Tunniplaan

        Stuudium

        Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

Alustab Fotograafia huviring 4.-6. klassi õpilastele

Meil on hea meel teile teada anda, et sel kevadel võeti Riigikogus vastu Noorsootöö seaduse muudatused, millega loodi kohalikele omavalitsustele võimalus saada riigieelarvest täiendavat toetust 7-19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvitegevuse kättesaadavuse parandamiseks.

Sellega seoses esitas ka Vääna Mõisakool sügisel Harku vallale projekti, millega soovisime käivitada fotograafia-teemalise huviringi. Tänaseks on selgunud, et meie idee on leidnud heakskiidu ja saame Vääna Mõisakoolis juba märtsi viimasel nädalal (13. nädalal) alustada 4.-6. klassi õpilastele suunatud Fotograafia huviringiga

Täpne nädalapäev, millal huviringitöö toimuma hakkab, selgub, kui on teada, kes huviringitööst soovivad osa võtta, kuid suure tõenäosusega esmaspäeval või teisipäeval 7. või 8. tunni ajal.

Huviringis osalemiseks ei pea õpilastel olema enda fototehnika, kuid soovi korral võib õpilane kasutada peegelkaamerat, millel on olemas ka M ehk manuaalrežiim ning soovitatavalt fikseeritud fookuskaugusega objektiiv. Huviringis osalemine on õpilasele käesoleval õppeaastal tasuta. 

Maksimaalne osalejate arv, kes saavad huviringi tööst osa võtta on 8 õpilast.  

Et kaasatud saaks kõik huviringis osalejad, on fotograafiaringis läbivaks metoodikaks valitud aktiivõppemeetod, mis võimaldab osalejaid kaasata kogu tegevusprotsessi, et viimased õpiksid läbi praktika ja enda kogemuste kaudu. Seega on suur osakaal aktiivsetel ja interaktiivsetel meetoditel – grupi- ja paaristööd, avastusõpe, õpiretked kooli ümbruses, reflektsioonid, (virtuaal)näitused jne, kus osalejad saavad otseselt midagi läbi teha või kogeda. Sh on kooli fototehnika (peamiselt Nikon) kasutamine paari/grupi peale. 

Huviringi juhendajaks on Sirli Kirst. Ta on lisaks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias omandatud Huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialale 
praktiseerinud fotograafiat teadlikult ca 10 aastat  ning tudeerinud Tallinna Polütehnikumis fotograafia erialal. Samuti on tal IV taseme fotograafi kutsetunnistus. Lisaks Mõisakoolis töötamisele tegeleb ta professionaalse pulma- ja portree fotograafina. Tehtud töödega on teil võimalik tutvuda tema kodulehel www.sirlikirst.com

Lapse huviringi regsitreerimiseks palume teil täita hiljemalt 12.03.2018 regsitreerimise avaldus, mis on leitav siit: https://goo.gl/forms/EHMPHGc4JiKB1hlU2

NB! Juhul, kui huvilisi on rohkem kui kaheksa õpilast, siis otsustab kooli õppenõukogu, kes õpilastest saavad huviringitööst osa võtta. Õpilaste valikul arvestatakse õpilase õppeedukust, hoolsust ja käitumist.
Kui juhtub, et 4.-6. klassi õpilaste seas ei ole piisavalt huvilisi, siis on võimalus ka noorematel õpilastel osaleda huviringitöös.