Tunniplaan

        Stuudium

        Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

Peatu, vaata, lehvita!

Täna, koostöös Volvo Estoniaga, avasime kevadise õuesõppe hooaja, läbides terve kooliga liiklusohutuse teemalise koolituse "Peatu, vaata, lehvita!".

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel hukkub igal aastal liiklusõnnetustes rohkem kui 260 000 alla 19-aastast last ja noort. Paljud neist õnnetustest toimuvad paraku veoki või bussi osalusel.

Kaks ühiseid väärtusi jagavat ettevõtet Volvo Estonia ja Neste Eesti on aga võtnud nõuks muuta liiklus Eesti lastele turvalisemaks, korraldades Eesti Vabariigi juubeliaasta jooksul vähemalt 100 tasuta liikluskoolitust üle Eesti, mille raames nad ka meie juurde jõudsid.

Välja arendatud spetsiaalselt lastele suunatud programm „Peatu, Vaata, Lehvita", aitab tõsta laste liikluses osalemise teadlikkust läbi teooria ja praktilise koolituse. 
Särasilmse Raili läbi viidud huvitav ja piltlik teooria osa, andis meile selge ülevaate veokitest, veokijuhi elust ja liiklusohutusest, millele järgnes Markuse juhendamisel praktiline tutvumine veokiga, mille raames saime reaalselt kogeda, kuidas maailm veoauto kabiinist paistab.

Nüüd oleme taas saanud uusi teadmisi ja kinnitust, kuidas liikluses ohutult käituda. Kõigepealt tuleb PEATUDA. Seejärel VAADATA ja jälgida ümbrust ning lõpuks juhile ka LEHVITADA ning veenduda, et ta on mind näinud, peale mida võime alles sõiduteed ületada. Et see kõik meile meelde jääks, kingiti kõigile osalejatele ka helkur, kus need kolm lihtsat kuid elupäästvat sõna kirjas on!

Volvo Trucksi kampaania kohta on võimalik rohkem lugeda siit: 

http://www.volvotrucks.ee/et-ee/about/safety/stop-look-wave.html

Meie vahvast päevast on võimalik pilte vaadata kooli Facebooki lehelt.

Oleme väga tänulikud, et Volvo Estonia ja Neste Eesti esindajad ka meie Mõisakooli jõudsid ning loodame siiralt, et nii harivast, mitmekülgsest ja praktilisest kohtumisest saavad paljud teiste koolide õpilasedki osa!