Tunniplaan

        Stuudium

        Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

Euroopa päeva tähistamine

Mida rohkem võõrkeeli oskame, seda rikkamad me oleme. Võõrkeelte vajalikkuses ei ole mõtet kahelda, kuna maailm me ümber muutub iga päevaga aina kättesaadavamaks. Tänu võõrkeele oskusele avardub meie silmaring nii suhtlemise, lugemise, kui ka reisimise abil. Seega annab võõrkeele oskus meile võimaluse tuleviku maailmas läbi lüüa. Just nendest mõtetest ajendatuna tähistasime eelmisel nädalal Euroopa päeva raames inglise keele päeva. Tänahommikuseks koolipere ühise kokkusaamise ajaks selgusid ka meie kooli tublimad inglise keele oskajad. Vanemate klasside puhul osutus parimaks 6. klassist Eliise, kes saavutas II kooliastme üldarvestuses 1. koha. 2. ja 3. klasside puhul läks I kohta lausa kaheksa õpilase vahel jagamisele: 2. klassist tooksime välja Emily Marie, kes ainsana saavutas tulemuse, mis osutus jõukohaseks seitsmele kolmandikule: Arturile, Mortenile, Joosepile, Kirlisele, Minna Mariele, Robertile ning Emilile. Lisaks pälvisid eripreemia oma Kanada reisiteemalise esitluse eest 6. klassi tüdrukud Helena ja Anete. Soovime kõigile tublidele inglise keele oskajatele edu ning täname õpetaja Annelit kaasahaarava ja vahva õppepäeva läbiviimise eest