4.11.19

2020/2021 vastuvõtt (Kool ja lasteaed)

Head 2020/2021 õppeaastal kooli teed alustavate ja lasteaia kohta taotlevate Harku vallas elavate laste vanemad.

Jaanuarist 2020 alustatakse Harku Vallavalitsuses  2020/21 õppeaasta esimeste klasside komplekteerimist ning 1. veebruarist kuni 1. märtsini saab taotleda lasteaia kohta. Nii kooli mineva lapse, kui ka lasteaia kohta sooviva lapse vanematel tuleb kooli õppekoha või lasteaia koha saamiseks täita vastav taotlus haridusasutuste haldussüsteemis ARNO.  
 

Vääna Mõisakooli vastuvõtu kord

 

Põhikooli esimesse klassi õppekoha taotlejad!

Kõik 1. oktoobriks 2020 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed. 

14. jaanuar kuni 18. veebruar kell 14.30  – lapsevanem esitab  taotluse ARNOs
18. veebruar kuni 15. märts – vald kontrollib esitatud taotlusi
01. märtsist kuni 12. aprillini esitab vallavalitsus lapsevanemale koolikoha pakkumise või teatise, kui lapsevanema soovi konkreetse kooli valiku osas ei saanud rahuldada.
10 tööpäeva jooksul  peab lapsevanem koha kinnitama, sellest loobuma või esitama vaide
15. aprill – 14. juuni – toimub vaiete lahendamine ja klasside komplekteerimine
17. juuni –  31. august - Kool võtab vabadele õppekohtadele vastu nii Harku valla, kui ka Tallinna või teiste valdade lapsi.
 
ARNO keskkonnas on Kohtade jagamisel prioriteetideks:
 • lapse elukoha lähedust koolile (eelistatud on koolile lähemal elav laps)
 • ühe pere lapsed ühes koolis (eelistatud on laps, kelle perest käib juba üks laps soovitud koolis/LA-s)
Vääna Mõisakoolis avatakse 2020/2021 õppeaastal üks esimene klass ning vastu võetakse 16 õpilast. 
 

Kui lapsevanem kinnitab Harku valla poolt tehtud pakkumise, siis hiljemalt 14. juuniks tuleb kooli esitada järgmised 1. klassi sisseastumiseks nõutavad dokumendid: 

 • vastuvõtu avaldus (täidetakse digitaalselt)
 • tervisekaart (saadakse perearstilt)
 • koolivalmiduskaart (saadakse lasteaiast)

NB! Alates 01.03.2018 toimub õpilaspileti taotlemine Harku valla iseteeninduskeskkonas.

Esmane elektrooniline õpilaspilet on tasuta. 1. klassi õppima asuva lapse vanem saab esitada taotluse koheselt peale lapse kinnitamist kooli (soovituslikult juunis-juulis).

Vabade õppekohtade olemasolul tuleb esitada järgmised 2. - 6. klassi astumiseks nõutavad dokumendid:

Lasteaia koha taotlejad!

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. 2020/2021 õppeaastaks võeti vastu 4 last vanuses 3 - 7.  Hetkel VMK lasteaias vabu lasteaiakohti ei ole.

1. veebruar  kuni 1. märts - lapsevanem esitab taotluse ARNOs

4. märts kuni 15. aprill - vald kontrollib esitatud taotlusi ning toimub kohtade jagamine. Esmajärjekorras tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele.

22. aprill kuni 17. mai - kohapakkumised tehakse nooremale kui kolm aastat  ja vanemale kui kolm aastat lapse vanemale või edastatakse põhjendus, miks seda teha ei saa. Peale lasteaiakoha pakkumist on lapsevanem kohustatud selle 10 tööpäeva jooksul kas kinnitama või sellest loobuma.

20. mai  -  lasteaia rühmade komplekteerimine 

21. mai kuni 14. juuni - täiendavate vabade kohtade pakkumine, lepingute sõlmimine lapsevanema ja lasteaia vahel.

Alates 1. augustist alustab lapsevanem vastavalt sõlmitud lepingule kohatasu maksmist. 

Kohtade jagamisel arvestatakse:

 1. lapse vanust
 2. ühe pere lapsed ühes lasteaias (eelistatud on laps, kelle perest käib juba üks laps soovitud lasteaias)
 3. lapse elukoha lähedust lasteaiale (eelistatud on lasteaiale lähemal elav laps)
 
Kohatasude määrad alates 1.01.2018
 
 • Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht aastavahetusel ei ole Harku vald – kohatasu 20% alammäärast (100 € kuus)
 • Kui ühe vanema elukoht on aastavahetuse seisuga Harku vald -  kohatasu 15% alammäärast (75 € kuus)
 • Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on aastavahetuse seisuga Harku vald  – kohatasu 10% alammäärast (50 € kuus)
 • Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on aastavahetuse seisuga Harku vald (0 € kuus)

 

Eelkool 2019/2020

Kolmapäev, kell 16.00 - 17.15 (2019/2020 õppeaastal toimub eelkool 2. oktoobrist ja 29. aprilli)

Eelkoolis osalemise tasu on 20€/kuu ning maksimaalne osalejate arv on 20 õpilast.

Juhendajad: Anne Änilane ja Eveli Pirma

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta

VMK eelkooli õppekava

 

Vastuvõtu avaldused 2019/2020 õppeaastaks 

Täiendava info saamiseks palume helistada telefonil +372 5551 2080 või kirjutada e-postiaadressile kontakt@vaanakool.edu.ee

Avaldused:

Vastuvõtt 1. klassi (avaldus tuleb täita peale HALDO süsteemis edukat koolikoha taotluse rahuldamist)

Vastuvõtt vabadele õppekohtadele 2.-6. klassi