Tunniplaan

        Stuudium

        Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

Vääna Mõisakooli lapsevanemate ja õpilaste rahulolu-uuring

 

KOOL

2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluste tagasiside (VMK 4. klassi tagasiside)

Küsitluse tulemused 2018/2019 õppeaastal

Küsitluse tulemused 2017/2018 õppeaastal

Küsitluse tulemused 2016/2017 õppeaastal

Küsitluse tulemused 2015/2016 õppeaastal

LASTEAED

Küsitluse tulemused 2018/2019 õppeaastal

Küsitluse tulemused 2017/2018 õppeaastal

Küsitluse tulemused 2016/2017 õppeaastal

Kogume raamatuid kooli lugemisnurka​

 

Meil on üleskutse kõikidele peredele - kui teil on toredaid ja heas korras laste- ja noorteraamatuid või huvitavaid teatmeteoseid, mida kodus enam ei loeta, kuid millest võiks teistel lastel rõõmu olla, on need raamatud väga oodatud meie kooli raamatukogus ja lugemisnurgas.

Täname kõiki perekondi, kes meile toredaid raamatuid on toonud!

Projekt "Lapsevanemad kooli"

Kooli hoolekogu initsiatiivil algatas Vääna Mõisakool oma projekti "Lapsevanemad kooli".

Lastevanemate panust kooliellu hinnatakse tänapäeval järjest enam ja ka meie kool soovib lastevanemate väärtuslikku panust laste õppeprotsessi kaasata. Seega kutsume kõiki lastevanemaid, vanavanemaid ja miks mitte täiskasvanud õdesid-vendi selle e-kirjaga üles tulema kooli ja rääkima õpilastele oma tööst, hobist, reisist või lihtsalt mõnest huvitavast kogemusest.

Teemad võivad olla väga erinevatest valdkondadest, kuna peame koolis tähtsaks lisaks raamatutarkuse õpetamisele avardada ka laste maailmapilti ja kujundada tekkivaid väärtushinnanguid.

Kui olete nõus projektis kaasa lööma, oleme tänulikud, kui saadate lühikese kirja e-posti aadressile krista.teearu@vaanakool.edu.ee ja annate teada, millest te oleksite valmis lastele rääkima. Kogume info kokku ja aitame omalt poolt konkreetse tunni või sündmuse planeerimisel ja läbiviimisel.

Seni on toimunud projekti raames esimesed tunnid, näiteks räägiti lastele rahast ja selle kasutamisest ning jagati välismaal vahetusõpilaseks olemise kogemusi. Täname kõiki seniseid külalisi, kes lastele huvitavaid tunde on pakkunud! 

Kool ja hoolekogu jäävad lootusrikkalt uusi mõtteid ootama!

Toetused ja teenused Harku vallas väikese sissetulekuga peredele

Harku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond on pannud kokku infomaterjali tugiteenuste ja toetuste kohta väikese sissetulekuga perede jaoks. Palun tutvuge infoga ning vajadusel võtke julgelt ühendust Harku valla sotsiaal- ja tervishoiu osakonna juhataja Tiia Spitsõniga: tiia.spitson@harku.ee, tel. 6003 867 või teiste valla tugispetsialistidega: http://www.harku.ee/tootajad2

Teenused ja toetused leiad siit.