Õpilasaktiiv

Õpilasaktiiv on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 1.-6. klasside poolt valitud esindajad (üks liige igast klassist). 

Õpilasaktiivi eesmärgid on:

* rääkida kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel;

* edastada läbi esindusliikmete informatsiooni koolielu kohta;

* järgida ja ellu viia kooli traditsioone;

* kujundada häid käitumistavasid;

* aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

 

2018/2019 õa Õpilasaktiiv liikmed on: 

1. klass – Margaret
2. klass – Sebastian P.
3. klass – Tomi
4. klass – Hugo
5. klass – Kerdo
6. klass – Märten