Õpilasesindus

 

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 1.-6. klasside poolt valitud esindajad (üks liige igast klassist). Kohtumised toimuvad umbes 2 korda kuus.

 

Õpilasesinduse eesmärgid on:

* rääkida kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel;

* edastada läbi esindusliikmete informatsiooni koolielu kohta;

* järgida ja ellu viia kooli traditsioone;

* kujundada häid käitumistavasid;

* aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

 

Õpilaskogu liikmed õppeaastal 2016/2017 on:

*  Gabriela Kuusk - 1. klass

* Artur Rass - 2. klass

* Kenri Benrot - 3. klass

*  Sonja Tõnisberg- 4. klass

*  Karolin Tiismann - 5. klass

*  Mercedes Gailit - 6. klass 

 

Kohtumisi juhendab huvijuht Liina Ergma

 

Õpilaskogu 2016. aasta tervitust ja soove saab näha siit.