Õpilasaktiiv

Õpilasaktiiv on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 1.-6. klasside poolt valitud esindajad (üks liige igast klassist). 

Õpilasaktiivi eesmärgid on:

* rääkida kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel;

* edastada läbi esindusliikmete informatsiooni koolielu kohta;

* järgida ja ellu viia kooli traditsioone;

* kujundada häid käitumistavasid;

* aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

 

2020/2021 õa. Õpilasaktiiv liikmed on: 

1.klass         Samuel

2.klass         Simona

3.klass         Linda

4.klass         Kyra Marielle

5.klass         Kertu

6.klass         Jakob Daniel