Töötajad

Kooli üldpostkast kontakt@vaanakool.edu.ee

Heli Rannik

2016, koolijuht

Tiina Savisaar

2017, õppejuht-sotsiaalpedagoog

Sirli Kirst

2017, huvijuht-haridustehnoloog (lapsehoolduspuhkusel)

Krista Teearu

2019, infojuht

Terje Kippar-Pähn

2019, eripedagoog

Katrin Noodapera

2011, majandusjuhataja

 

Jane Tähka

1997, klassiõpetaja, kehaline kasvatus

Katrin Järvlepp

2008, muusika, kultuurikorraldus

Anneli Sirp

2017, inglise keel (lapsehoolduspuhkusel)

Kirke Org

2019, inglise keel 

Svea Sokka

2011, klassiõpetaja, rütmika, rahvatants, vene keel

Anne Änilane

2012, klassiõpetaja, rahvatants, KÄNGURU projektijuht

Eveli Pirma

2014, klassiõpetaja, vene keel, HEV koordinaator

Leena Valend

2014, klassiõpetaja, inglise keel, andekate projektijuht, näitlemine 

Lea Tombu

2017, klassiõpetaja, inglise keel

Ulvi Valle

2015, käsitöö ja kodundus

Allan Haak

2014, tehnoloogiaõpetus, puutöö, robootika

Tiia Pällo

2014, kunst, kultuurikorraldus

Kersti Iljas

2018, abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja

 

Piret Meltsas

2005, lasteaiaõpetaja, KIK projektijuht

Moonika Tanila

2011, lasteaiaõpetaja

Kerti Peebo

2009, lasteaiaõpetaja

Annaliisa Vanus

2018, lasteaiaõpetaja

Jaana Põldsalu

2008, lasteaiaõpetaja abi

Anneli Pikma

2006, lasteaiaõpetaja abi

 

Kaja Kisel

2015, kokk

Eve Uustalu

2013, koka abi

Siina Suurkivi

2003, puhastusteenindaja

Taimi Miikmann

2012, puhastusteenindaja

 

koolitädi

Koit Ago

2015, töömees

Evi Pahverk

2016, puhastusteenindaja

Helje Valner

2017, puhastusteenindaja

 

Aasta number näitab tööle asumise aastat nimetatud ametikohal.

e-postiaadressid: eesnimi.perekonnanimi@vaanakool.edu.ee

Vääna Mõisakooli töötajate ametijuhendid