Töötajad

 

Juhtkond

Heli Rannik

2016, koolijuht

Katrin Noodapera

2011, majandusjuhataja

Liina Ergma

2016, huvijuht

 

 

 

Kooliõpetajad

Jane Tähka

1997, klassiõpetaja, kehaline kasvatus

Katrin Järvlepp

2008, muusika, kultuurikorraldaja

Tanja Espe

2016, inglise keel, prantsuse keel, abiõpetaja

Svea Sokka

2011, klassiõpetaja, haridustehnoloog, rütmika

Anne Änilane

2012, klassiõpetaja, rahvatants

Liina Ergma

2016, klassiõpetaja, huvijuht

Eveli Pirma

2014, klassiõpetaja, tugiõpe

Leena Valend

2014, klassiõpetaja, andekate koordinaator

Heiko Väät

2015, kehaline kasvatus

Ulvi Valle

2015, käsitöö

Allan Haak

2014, poiste tööõpetus, robootika

Tiia Pällo

2014, kunstiringi õpetaja

 

Lasteaiaõpetajad / õpetaja abid

Piret Meltsas

2005, lasteaiaõpetaja

Moonika Tanila

2011, lasteaiaõpetaja

Virge Valdi

2008, lasteaiaõpetaja

Kerti Peebo

2009, lasteaiaõpetaja

Jaana Põldsalu

2008, lasteaiaõpetaja abi

Anneli Pikma

2006, lasteaiaõpetaja abi

 

Abipersonal

Kaja Kisel

2015, kokk

Eve Uustalu

2013, koka abi

Koit Ago                           2015, töömees

Evi Põldsalu                     2014, majahoidja

Aasta number näitab tööle asumise aastat nimetatud ametikohal.

e-postiaadressid: eesnimi.perekonnanimi@vaanakool.edu.ee