meie kool on osalenud/osaleb järgmistes projektides

 

         

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja INNOVE vahendusel rahastatud projekt "Koolimeeskonna digipädevuse arendamine" (meede: „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid")

 

      Geeks on Wheels

 

 Kaitse end ja aita teist

 

   Harjumaa looduskeskuste õppeprogrammid 2016/2017

 

     Turvaline kool

    

    Tegus ja nägus mõisakool

 

   Muraste koolimaja istumisaluste kudumise projekt

 

     Arvuti teel juhitavad seadmed õppetööks

 

   Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas

 

Erasmus +

* Õuesõppe meetodid, Jane Tähka

* IKT vahendid ja rakendused õppetöös, Svea Sokka

* Muusikaõpetajate kongress, Katrin Järvlepp

Õpetajate kogemused  ja tagsiside seoses projektiga "Õpilase individuaalne märkamine ja arendamine õppe- ja kasvatustöös"

Special Needs and Inclusive Learning (Helen Veikar)

Inklusion in Italien – Schule und Lernen in Südtirol/Alto Adige (Katrin Järvlepp)

Teaching creativity in schools, inspired by Edward de Bono (Gled Airiin Saarso)

Vitamin C Boosts Education (Tanja Espe)

Individualized Learning in Swedish Schools (Leena Valend ja Anne Änilane)

Finnish Lessons for European Schools (Virge Valdi) 

Game Based Learning (Liina Ergma)

Inclusive education: Tackling with classroom diversity and early leaving school (Jane Tähka)

 

Varajane õpingute katkestamine – Early School Leaving (ESL) (Tanja Espe)  

Meditation techniques in the classroom For teachers working with children aged 4-14, (Svea Sokka)

Experience Italy: language, cultural and food in Calabria region, (Heli Rannik)