2021/2022 vastuvõtt (Kool ja lasteaed)

Jaanuaris 2021 alustatakse Harku Vallavalitsuses 2021/2022 õppeaasta esimeste klasside komplekteerimist ning veebruaris 2021 saab taotleda lasteaia kohta. Nii kooli mineva lapse, kui lasteaia kohta sooviva lapse vanemal tuleb täita vastav taotlus haridusasutuste haldussüsteemis ARNO.  

 

Põhikooli esimesse klassi õppekoha taotlejad!

Kõik 1. oktoobriks 2021 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad 1. septembril 2021 a. kooliteed. 

20. jaanuar kuni 8. märts  – lapsevanem esitab  taotluse ARNOs
Hiljemalt 15. aprilliks esitab vallavalitsus lapsevanemale koolikoha pakkumise või teatise, kui lapsevanema soovi konkreetse kooli valiku osas ei saanud rahuldada. Kui lapsevanem teatisele ei vasta, siis loetakse pakkumise kohast loobunuks.
15. aprill – 15. mai – toimub vaiete lahendamine.
15. juuni –  31. august - Kool võtab VMK vabadele õppekohtadele vastu nii Harku valla, kui ka Tallinna või teiste valdade lapsi.
 
ARNO keskkonnas on kohtade jagamisel prioriteetideks:
 • lapse elukoha lähedust koolile (eelistatud on koolile lähemal elav laps)
 • ühe pere lapsed ühes koolis (eelistatud on laps, kelle perest käib juba üks laps soovitud koolis/LA-s)
Vääna Mõisakoolis avatakse 2021/2022 õppeaastal üks esimene klass ning vastu võetakse 20 õpilast
 

Kui lapsevanem kinnitab Harku valla poolt tehtud pakkumise, siis hiljemalt 5. juuniks tuleb e-keskkonda ARNO esitada järgmised 1. klassi sisseastumiseks nõutavad dokumendid: 

 • koopia isikutunistusest (ID-kaart, pass, sünnitunnistus)
 • tervisekaart (saadakse perearstilt)
 • koolivalmiduskaart (saadakse lasteaiast)

NB! Alates 01.03.2018 toimub õpilaspileti taotlemine Harku valla iseteeninduskeskkonas.

1. klassi õppima asuva lapse vanem saab esitada taotluse koheselt peale lapse kinnitamist kooli (soovituslikult juunis-juulis).

Vabade õppekohtade olemasolul (2.-6. klass) tuleb esitada taotlus e-keskkonda ARNO, lisades taotluse juurde järgmised dokumendid:

Lasteaia koha taotlejad!

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. 2020/2021 õppeaastaks võetakse vastu 4 last vanuses 3 - 7.  

1. veebruar  kuni 1. märts - lapsevanem esitab taotluse ARNOs

4. märts kuni 15. aprill - vald kontrollib esitatud taotlusi ning toimub kohtade jagamine. Esmajärjekorras tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele.

22. aprill kuni 17. mai - kohapakkumised tehakse nooremale kui kolm aastat  ja vanemale kui kolm aastat lapse vanemale või edastatakse põhjendus, miks seda teha ei saa. Peale lasteaiakoha pakkumist on lapsevanem kohustatud selle 10 tööpäeva jooksul kas kinnitama või sellest loobuma.

20. mai  -  lasteaia rühmade komplekteerimine 

21. mai kuni 14. juuni - täiendavate vabade kohtade pakkumine, lepingute sõlmimine lapsevanema ja lasteaia vahel.

Alates 1. augustist alustab lapsevanem vastavalt sõlmitud lepingule kohatasu maksmist. 

Kohtade jagamisel arvestatakse:

 1. lapse vanust
 2. ühe pere lapsed ühes lasteaias (eelistatud on laps, kelle perest käib juba üks laps soovitud lasteaias)
 3. lapse elukoha lähedust lasteaiale (eelistatud on lasteaiale lähemal elav laps)

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades

Kohatasude määrad alates 1.01.2020
 

Seoses miinimumpalga tõusuga muutub lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa määr alates 1. jaanuar 2020:

 1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2020. aastal 116,8 €);
 2. Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 15% alammäärast (2020. aastal 87,6 € kuus);
 3. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu 10% alammäärast (2020. aastal 58,4 €)
 4. Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on leitav Harku vallavalitsuse kodulehel: https://www.harku.ee/lasteaiakoha-taotlemine

 

Täiendava info saamiseks palume helistada telefonil +372 5551 2080 või kirjutada e-postiaadressile kontakt@vaanakool.edu.ee

Eelkool 2020/2021

2020/2021 õa eelkool toimub oktoobrist aprillini, kolmapäevastel päevadel kell 16.00 - 17.15. 

Eelkoolis osalemise tasu on 20€/kuu ning maksimaalne osalejate arv on 20 õpilast.

Juhendaja Anne Änilane 

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta

VMK eelkooli õppekava