Lühiajalugu

Stackelbergid

 

Kroonikaraamatu järgi on Vääna kool asutatud 27. jaanuaril 1855. aastal Vääna mõisa poolt. Sel ajal oli mõisaomanikuks parun Otto von Stackelberg. Mõisaproua oli tol ajal väga edumeelne, hariduslembene, suhtles tihedalt ümbruskonna rahvaga. Ajaloost on teada, et proua võtnud 1850. a. paiku oma ümbrusest neli ärksamat noormeest (Ado Brido, Otto Uhla, Otto Koomi, Otto Melles) mõisa lastega koos õppima. Ühine õpetaja olnud Tallinnast. Kõik need noormehed saanud hiljem Vääna vallas kooliõpetajateks.

Esialgu ei olnud kindlaid koolihooneid, koolimaju. Õpiti-õpetati talude tagakambreis, rehetubades. On märgitud, et koolid töötasid Pagavere, Liikva, Naage ja Orava külades. Kõik need koolid olid osaliselt mõisa poolt finantseeritud. 1865. a. asutati Vääna Ministeeriumikool. 1874. aastal ehitati Vääna lähedale Vahi külla uus koolimaja. 1910. aastal alustati kroonu poolt Vääna Ministeeriumikooli uue hoone ehitamist Liikva külla, see on 3 km Väänast. Koolimaja oli kahekorruseline otstarbekalt ehitatud klaasrõduga hoone. Kuna maja jäi lõpuni välja ehitamata, hakkas ta kiiresti lagunema. 1919. a. oli maja täiesti kasutuskõlbmatu. Samal ajal maareformi käigus riigistati aga Vääna mõis ning 1920. a. algul kolis kool mõisa härrastemajja. Sellest ajast alates elas pikkade aastakümnete jooksul enamus direktoreid, õpetajaid ja kooliteenijaid mõisas. See oli nii kuni möödunud sajandi lõpuni.

Otto Gottlieb von Stackelberg (1806-1866) Pauline Luise von Stackelberg (1812-1866)

 

Vääna kooli Nimed läbi aegade

 

* 1855   esimesed andmed kooli kohta

* 1869 - 1912   Vääna-Vahi kool   

* 1912 - 1921 (jaanuar)   Vääna Ministeeriumikool

* 1921 (jaanuar) - 1944 (detsember)   Vääna 6-klassiline algkool

* 1945 (jaanuar) - 1952 (august)   Vääna Mittetäielik Keskkool

* 1952 (september) - 1961 (august)   Vääna 7-aastane kool

* 1961 (september) - 1986 (august)   Vääna 8-klassiline kool

* 1986 (september) - 1997 (aprill)   Vääna Algkool

* 1997 (aprill) - 2000 (aprill)   Vääna kool

* 2000 (aprill) - 2010 (detsember)   Vääna Lasteaed-algkool

* alates 2011. aasta jaanuar   Vääna Mõisakool

 

Koolijuhid

 

* 1855   Ado Brido

* 1870 - 1872   Gustav Elson

* 1872 - 1887   Mihkel Soon

* 1887 - 1897   Karel Sumbak

* 1897 - 1902   Hindrek Rosenvald

* 1902   Julius Appelberg

* 1902 - 1906   Jüri Köögardal

* 1907 - 1911   Karl Teinmann

* 1911 - 1913   Eduard Schmiedehelm

* 1913 - 1914   Jüri Kusma

* 1914 - 1919   Hans Neuman

* 1919 - 1920   Juhan Nigosson 

* 1920 - 1921   Agnes Salme

* 1921 - 1922   Johann Auman

* 1926 - 1937   Eduard Võrk

* 1937 - 1944   Jakob King

* 1944 - 1950   Richard Särg

* 1950 - 1956   Samuel Mäe

* 1956 - 1961   Linda Oja

* 1961 - 1968   Rudolf Käbal

* 1968 - 1969   Egon Lilienthal

* 1969 - 1986   Aino Sokk

* 1986 - 1998   Linda Tõnurist

* 1998 - 2010   Maris Viisileht

* 2003 - 2005   Piret Junalainen (juhataja kt)

* 2010   Ragnar Raidma (direktori kt)

* 2011 - 2013   Piret Jürna

* 2013 - 2016 Gled-Airiin Saarso

* alates 2016  Heli Rannik