Busside sõiduplaan 

 

 

 

Koolibusside sõiduplaan 2016-2017

 

Kooli juurde sõidavad sisse järgmised bussid: H2, H4, H8, H9

Maanteel peatuvad: H1, H3, H5, H7, H10

 

Õpilaste sõidusoodustuse taotlemine

Nii nagu möödunud aastalgi, tuleb ka algaval õppeaastal sõidusoodustuse saamiseks esitada valda vormikohane taotlus (kättesaadav valla veebilehel http://www.harku.ee/korrad-ja-taotluste-vormid)  ja seejärel tasuda sõidukulude omaosalus. Omaosaluse tasumiseks tuleb osta Harku valla sooduspilet vastavalt tsoonidele. Ostetud sooduspilet tagab sõiduõiguse kuni õppeaasta lõpuni. Pileti ostmisel palume jälgida piletitoote nimetust ja kehtivusaega ning tsoonide vastavust elukoha ja kooli vahelisele marsruudile. Sõiduõiguse õppeaasta lõpuni annab Harku valla sooduspilet kehtivusega 30.06.2017.

  • Sõidusoodustust on õigus taotleda õpilasel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Harku vallas ning kes omandab põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust.
  • Sõidusoodustust saab taotleda õpilase elukoha ja kooli vahelisel marsruudil.
  • Harku valla sooduspiletit on võimalik osta portaalis www.pilet.ee;  postkontorites või R-kioskites alates 17. augustist.
  • Kui õpilasel puudub õigus osta Harku valla sooduspilet, palume koheselt ühendust võtta Harku Vallavalitsusega.
  • Uut taotlust ei pea esitama, kui eelmisel aastal oli õpilasel sõiduõigus olemas ja õpilase andmed (kool, elukoht) ei ole muutunud.
  • Uue taotluse peab esitama: õpilane, kes läheb 1. või 10. klassi; õpilane, kes omandab põhihariduse baasil kutseharidust; õpilane, kes soovib omaosalusest vabastust.
  • Taotluse omaosalusest vabastuse kohta võib esitada: eestkostel või perekonnas hooldamisel olev õpilane; pere, kus on kolm või enam sõidusoodustuse saajat; pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri; vähese toimetulekuga või raskustesse sattunud pere taotluse läbivaataja otsuse alusel muudel põhjendatud juhtudel.
  • Sõidusoodustust tõendavaks dokumendiks on Tallinna ja Harjumaa ühiskaart või RFID-tehnoloogial põhinev õpilaspilet. Ühiskaart peab olema isikustatud ja kehtib koos õpilaspiletiga.