Logopeed Helen Veikar

helen.veikar@vaanakool.edu.ee

 

Meie lasteaias ja koolis töötavad logopeedilised rühmad, kus on võimalik väikestes gruppides laste kõne arenguga tegeleda.

Logopeedi töö eesmärgiks on toetada lapse kõne ja kommunikatiivsete oskuste (s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse) arengut. Logopeed aitab välja selgitada laste erivajadusi ning korraldab logopeedilist abi ja nõustamist.