Õpetajate tunnustamine 4.10.2019

4.10.2019  kogunes Vääna Mõisakooli personal õhtul Arvo Pärdi keskusesse õpetajate päeva puhul, kus Harku vallavanem Erik Sandla tunnustas ja tänas neid õpetajaid ning haridustöötajaid, kes eelmise õppeaasta jooksul tõstsid oma kutsetaset. Meie majast said autasustatud lasteaia töötajad Anneli Pikma ja Jaana PõldsaluSamuti tänati sel aastal juubeli laulu- ja tantsupeol "Minu arm" osalenud kollektiivide juhendajaid ja selle osaliseks sai meie muusikaõpetaja Katrin Järvlepp. Oleme uhked oma töötajate üle! Tuult tiibadesse kõrgemaks lennuks! 

 

Õpetajate tunnustamine 12.10.2018

12. oktoobril toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumi I-II vanuseastme ehk Kotzebue majas pidulik Harku valla haridustöötajate ja partnerite tänuüritus. Oleme väga tänulikud ja uhked, et Harku vald tunnustab oma hariduse edendajaid.

Ka Vääna Mõisakooli õpetajad said tunnustatud: õpetaja Piret Meltsas - loodushariduse ning looduskeskkonna säästvate põhimõtete eduka lõimimise eest Vääna Mõisakoolis õppeaastal 2017/18; õpetaja Svea Sokka - Eesti rahvakultuuri hoidmise ja tulemusliku arendamise eest Vääna Mõisakoolis 2017/18 õppeaastal. Samuti sai tunnustatud Mõisakooli hoolekogu esinaine Julika Leppik - Vääna Mõisakooli hoolekogu eduka ning tulemusliku juhtimise eest 2017/18 õppeaastal. Aitäh, et teete oma asja hingega!

 

Õpetajate tunnustamine 6.10.2017

6. oktoobril toimunud õpetajate päevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Kumna mõisas tänas Harku Vallavalitsus silmapaistvamaid Harku valla haridusasutuste töötajaid, noorsootöötajaid, noorte laulu- ja tantsupeo juhte.

Tänuüritusel tervitas haridustöötajaid vallavanem Kaupo Rätsepp, tunnustades õpetajate pühendumist oma tööle ning nende hindamatut panust noorte arengusse. Samuti oli haridustöötajaid tunnustama ja tervitama tulnud Harku vallavolikogu esimees Anne-Ly Gross-Mitt ning vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees Ott Kasuri, kes Tabasalu kooli pikaaegse direktorina teadis oma kogemustest, et õpetajate vaev saab tasutud siis, kui saab näha kunagiste õpilaste head käekäiku ja edu.

Haridustöötajate meelt lahutas tänuüritusel improteater Ruutu 10 etendusega „Naer vabastab"; muusikalist naudingut pakkus Carine Jessica Kostla kontsert.

Väämna Mõisakoolist pälvisid tunnustuse õpetajad Moonika Tanila muutuva õpikäsituse rakendamise eest, mis avaldus Vääna Mõisakooli õpilaste empaatia kasvus ja armastuses kaunite kunstide vastu, Katrin Järvlepp pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal ning Anne Änilane  pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 

Õpetajate tunnustamine 5.10.2016

Harku vallavalitsus tunnustas 5. oktoobril 2016. aastal vastrenoveeritud NUKU teatris valla kõige silmapaistvamate tulemustega haridustöötajaid.

Harku vallavanem Kaupo Rätsepp ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe tänasid NUKU teatris toimunud sündmusel kõiki neid valla haridustöötajaid, kes tuginedes möödunud õppeaasta tulemustele haridusasutuste juhtide hinnangul seda kõige enam väärisid.

Tunnustust said ka Vääna Mõisakooli haridustöötajad 2015/2016 õppeaastal saavutatud silmapistvate tulemuste eest.

Klassiõpetaja Anne Änilane - Tunnustus viljaka pedagoogilise tegevuse eest Vääna Mõisakoolis, mille märkismväärseks saavutuseks oli uudsete digilahenduste rakendamine õppetöös ja tulemuslik osalemine mõisakoolide õppematerjalide väljatöötamise töörühmas .

Lasteaia õpetaja Kerti Peebo - Tunnustus viljaka pedagoogilise tegevuse eest Vääna Mõisakoolis, mille silmapaistvaks tulemuseks oli õuesõppe edukas ning loov rakendamine koolieelses õppes.

Parima koolikoka tunnustamine

Meie kooli maitsvate toiduelamuste eest kannavad hoolt kooli kokad Kaja Kisel ja Eve Uustalu.

Kuni 2015-2016 õppeaastani oli kooli kokaks lisaks Eve Uustalule ka Jaanika Rist

2011. aastal sai Vääna Mõisakool tunnustuse „Parim koolisöökla". Selle tõid parim supp – värske kapsa ja hakklihasupp, mida praegu nimetatakse koolis mõisaproua kapsasupiks. Lisaks valmistasid Jaanika Rist ja samuti konkursil osalenud majandusjuhataja Katrin Noodapera räimepannikoogi ja kamavahu kaeraküpsisega.

2012. aastal andis Jaanika Rist välja raamatu „Vääna mõisa koolitoidud", mis märgiti ära toidumessi raames korraldataval aasta kokaraamatu konkursil.