Harku vallavalitsus tunnustas 5. oktoobril 2016. aastal vastrenoveeritud NUKU teatris valla kõige silmapaistvamate tulemustega haridustöötajaid.

Harku vallavanem Kaupo Rätsepp ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe tänasid NUKU teatris toimunud sündmusel kõiki neid valla haridustöötajaid, kes tuginedes möödunud õppeaasta tulemustele haridusasutuste juhtide hinnangul seda kõige enam väärisid.

Tunnustust said ka Vääna Mõisakooli haridustöötajad 2015/2016 õppeaastal saavutatud silmapistvate tulemuste eest.

Klassiõpetaja Anne Änilane - Tunnustus viljaka pedagoogilise tegevuse eest Vääna Mõisakoolis, mille märkismväärseks saavutuseks oli uudsete digilahenduste rakendamine õppetöös ja tulemuslik osalemine mõisakoolide õppematerjalide väljatöötamise töörühmas 

Lasteaia õpetaja Kerti Peebo - Tunnustus viljaka pedagoogilise tegevuse eest Vääna Mõisakoolis, mille silmapaistvaks tulemuseks oli õuesõppe edukas ning loov rakendamine koolieelses õppes

**********

Meie kooli maitsvate toiduelamuste eest kannavad hoolt kooli kokad Kaja Kisel ja Eve Uustalu.

Kuni 2015-2016 õppeaastani oli kooli kokaks lisaks Eve Uustalule ka Jaanika Rist. 

2011. aastal sai Vääna Mõisakool tunnustuse „Parim koolisöökla". Selle tõid parim supp – värske kapsa ja hakklihasupp, mida praegu nimetatakse koolis mõisaproua kapsasupiks. Lisaks valmistasid Jaanika Rist ja samuti konkursil osalenud majandusjuhataja Katrin Noodapera räimepannikoogi ja kamavahu kaeraküpsisega.

2012. aastal andis Jaanika Rist välja raamatu „Vääna mõisa koolitoidud", mis märgiti ära toidumessi raames korraldataval aasta kokaraamatu konkursil.