Tunniplaan

        Stuudium

       Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

« Tagasi

HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE TOETUS

Võimalik taotleda Huvihariduse ja Huvitegevuse toetust, mis on mõeldud Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vallas elavate lasterikaste perede ja noorte ning raske või sügava puudega laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks.

 

Teenuse tingimused

Toetust makstakse lapse või noore eest, kui tema ja tema seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Harku vallas ja täidetud on vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

1) laps või noor, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses kasvab lasterikkas peres;

2) laps või noor, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on raske või sügava puudega.

 

Õigusakt https://www.riigiteataja.ee/akt/403052019038

 

Täiendavate küsimuste puhul saab kontakteeruda

Toetuste spetsialist Kadi Netse tel. 606 3802, kadi.netse@harku.ee

Andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo tel. 606 3869, kadri.kelgo@harku.ee

Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist tel. 6063838, krista.dreger@harku.ee

 

Huvihariduse ja huvitegevusetoetuse toetuse taotluse (harrastajad) e-vormi leiate Harku Valla kodulehelt: https://www.harku.ee/ksn/taotluste-vormid-ja-juhised