Tunniplaan

        Stuudium

       Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

« Tagasi

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord (Harku Vallavolikogu määrus nr 6. Vastu võetud 25.04.2019)

Kellele? Harku valla perele kus on vähemalt neli kuni 19 aastast last või perele, kus on raske või sügava puudega laps.

Suurus? 150€ lapse kohta aastas

Taotlemine toimub kaks korda aastas 1. juuniks või 1. detsembriks, 2019 eelarves saab katta 93 taotlust (Taotlus esitada Harku valla iseteeninduskeskkonna kaudu)

Määruse põhjal on võimalik taotleda kahte liiki toetust:

huvihariduse toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;

huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS-es, osavõtutasu katmiseks.

Taotlusele tuleb lisada: huvikoolis või huvitegevuses osalemise kohta osalustasu maksmist tõendav dokument (maksekorraldus või pangakonto väljavõte); raske või sügava puude astme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend.

Toetuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember