Tunniplaan

        Stuudium

       Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

ERASMUS+ õpirände mõju ja jätkusuutlikkus

30. novembril toimus SA Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri (HARA) ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi poolt läbi viidud uuringu "Õpirände mõju ja jätkusuutlikkus" tulemuste tutvustamine. Uuringus osales kokku 5 riigi haridusasutused (Eestist, Saksamaalt, Soomest, Poolast ja Leedust). Ka Vääna Mõisakooli õpetajad osalesid 2016 aastal fookusgrupi uuringus ning meie kooli tulemused leidsid kajastamist väärtusliku eduloona.

VMK koolipere tänab eelmist koolijuhti Airiin Saarsood suurepärase panuse eest Vääna Mõisakooli eduka ja tulemusliku rahvusvahelistumise protsessi käimalükkamise eest ning jätkab valitud teel, panustades oma aega ja energiat parimate õppe- ja kasvatustööd rikastavate praktikate rakendamisesse meie laste arendamisel.

Kokkuvõtvat ülevaadet, kus ka meie koolist juttu, saab näha/kuulata siit