Tunniplaan

        Stuudium

       Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

« Tagasi

Kogemusseminar Audru kooli õpetajatele

Uute teadmiste omandamine ja rakendamine õppe- ja kasvatustöö rikastamiseks on möödapääsmatu, kuid samaväärse tähtsusega on parimate praktikate ning tulemuslike tegemiste jagamine kolleegidega teistest koolidest. Just sel eesmärgil külastasid 7. detsembril meid Audru kooli õpetajad ning juhtkond. Kogemusseminaril andsime põhjaliku ülevaate meie külalistele huvipakkuvatest teemadest: kuidas on seotud ajalooline hoone ja tänapäevased õppimisvõimalused, kuidas tuleme toime muutuva õpikäsitusega, kuidas kaasame kogukonda kooliellu, kuidas toimetame HEV õpilastega ning sealhulgas andekatega? Loodame, et suutsime pakkuda huvitavaid väljakutseid ning olla inspiratsiooniallikaks Audru kooli kolleegidele nii muutuva õpikäsituse elluviimisel, kui ka andekate õpilaste projektõppe juurutamisel. Oma kogemusi erinevatel põnevatel koolielu rikastavatel teemadel jagasid koolijuht Heli, õppejuht Tiina ning andekate projektõppe koordinaator, õpetaja Leena.