Tunniplaan

        Stuudium

        Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

« Tagasi

Kolleegid Ukrainast

20. septembril külastasid meid Eesti arengukoostöö programmi projekti „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil" raames Eestisse õpivisiidile tulnud rühm Ukraina haridustöötajaid ja lapsevanemaid Lvivist, Pustomiti ja Gorodoki linnadest, kes tutvusid Vääna Mõisakooli  õuesõppe, väärtuspõhise juhtimise ja erivajadustega laste õpetamisega.

Lisaks meie koolile, külastati Tallinna Ühisgümnaasiumi, Tallinna Lasteaeda Sipsik, Rannamõisa Lasteaeda,  Randvere Kooli ja Lehola Keskkonnahariduskeskust.

Projekt „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil" keskendub Lvivi ja Lvivi oblasti 38 lasteaia ja kooli keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Kahe aasta jooksul toimub neli haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiiti, kokku tutvub Eesti haridusasutuste hea kogemusega ligi 50 inimest. Eesti eksperdid viivad Lvivis läbi koolitusi haridusametnikele, haridusasutuste juhtidele ja õpetajatele.

Ukraina haridustöötajad, kes on juba Eesti kogemusega tutvunud, leiavad, et meie haridusasutused töötavad väga kaasaegses õpikeskkonnas ning hindavad siinsete kolleegide avatust. Nad kinnitavad, et on saanud siit palju mõtteid, kuidas enda koole demokraatlikumaks ja õppimist lastele huvitavamaks muuta. Senisest rohkem on kasutusel õuesõpet, keskkonnateadlikkuse kujundamisele õpilaste pööratakse suuremat tähelepanu. Samuti on projektikoolituste käigus õpitud häid võtteid kriisiolukorras toimimiseks ja hariduslike erivajadustega lastele meeldivama ja tulemuslikuma õpikeskkonna loomiseks.

Tagasiside meie külalistelt: "Olime suures vaimustuses nähtust ning juba täna õhtul arutame ning mõtleme, mida võiksime teil nähtust oma koolidele välja pakkuda. Asi, mis meid enim üllatas, oli õpetajate ja koolijuhi vabadus oma töö tegemisel. Meie koolides on see alles suur unistus. Samuti märkasime, et teie koolis väärtustatakse koostööd, planeerimist, rakendatakse mitmeid e-lahendusi nagu elektroonilised päevikud, Timatabel tunniplaan, erinevad e-põhised registreerimisvormid jms. Meile tundub, et nägime tõeliselt head kooli".

Täname õp. Leenat, kes andis põhjaliku ja ammendava ülevaate nii õuesõppe toimimisest, kui ka tööst HEV  õpilastega.