Vääna Mõisakooli Sihtasutus

Vääna Mõisakooli Sihtasutus on registreeritud 07.detsembril 2010. Tema asutajaks on Harku vald. Sihtasutuse nõukogu on 4-liikmeline ja selle koosseisu kuuluvad:

  • valla esindaja (Harku valla abivallavanem Maris Viisileht)
  • Vääna Mõisakooli esindaja (VMK koolijuht Heli Rannik)
  • kooli hoolekogu esindaja (VMK hoolekogu esinane Julika Leppik)
  • Vääna kogukonna esindaja (SA VMK nõukogu esimees Kaido Kruusoja)

Nõukogu määrab ametisse juhatuse. Juhatus on üheliikmeline ja seda juhib Meeli Poola.

VMK SA tegevusaruanne 2019

VMK SA tegevusaruanne 2018

VMK SA tegevusaruanne 2017

VMK SA tegevusaruanne 2016

Sihtasutuse eesmärgid

Sihtasutuse põhiliseks eesmärgiks on Vääna Mõisakooli õpilaste õppetöövälise tegevuse korraldamine, huviringide organiseerimine ning mitmesuguste ürituste korraldamine. Sihtasutuse teiseks põhiliseks eesmärgiks on Vääna Mõisakooli taastamiseks ja väljaarendamiseks vahendite kogumine ja vahendamine, mõisa ajaloo jäädvustamine, mõisakompleksi eksponeerimine turismiobjektina.

Algusaastate kordaminekud

Esimese tegevusaasta kordaminekuteks võib pidada kooli sümboolikaga koolisärkide valmistamist. Samuti alustas 2011/2012 aastal tööd eelkool. Alates 2012/2013.a. lisandusid eelkoolile kunstiring, tantsutrenn ja pilliõpe. 2014/2015 õppeaastal alustasid tegevust robootika- ja puutööring. Kokku osaleb ringide töös üle 60 lapse.

„Harju Madise rahvariided Vääna Mõisakooli rahvatantsurühmale"

Üheks oluliseks kordaminekuks 2012. aastal oli projekt „Harju-Madise rahvariided Vääna Mõisakooli rahvatantsurühmale". Vääna Mõisakooli Sihtasutuse algatatud projekti teostajateks olid Vääna Külakoja meistrid Annely Ruusmann, Ülle Oja ja Aira Ermel, projekti finantseeris Harku Vallavalitsus. Selle tulemusena valmisid autentsed Harju-Madise rahvariided kaheksale poisile ja kaheksale tüdrukule. Meie rahvariideid demonstreeriti 2012.a. Mardilaadal toimunud Harjumaa rahvariiete esitlusel.

Eelnimetatud projekti jäkuna valmistati 2014. aastal esinemisriided lastekoorile. Tüdrukud said linasest kangast punased kleidid, mille rahvuslikus stiilis vöö õmblemiseks kasutati rahvatantsijate seelikukangast. Poistele õmmeldi valged linased rahvuslikud särgid.

Istumisalused Muraste koolimajja

2014/2015 aasta suurprojektiks on istumisaluste kudumine Muraste kooli aatriumisse. Sihtasutus kirjutas projekti, et soetada vajalikke töövahendeid ja materjale kangastelgede töökorda seadmiseks. Töökorda seati neljad teljed, millel on plaanis kududa 200 istumisalust. Projekti on kaasatud Vääna mõisakooli õpilased ja Muraste kogukonna elanikud, kes osalevad nii kangaribade lõikamisel kui aluste kudumisel. Juhendajaks on Ülle Kruusoja.

IT-lahenduste kaasajastamine

Vääna Mõisakoolil on käsil IT-lahenduse kaasajastamine. Selle raames varustati kõik kooli klassid 2013. aastal kaasaegsete lähiprojektoritega, pidades silmas tehnilist võimalust kasutada neid tulevikus koos puutetundlike tahvlitega. Vääna Mõisakooli Sihtasutuse juhatuse ettepanekul kasutati kogunenud tulem IT kaasajastamise projekti raames klassiõpetajate töökoha arvutite soetamiseks. Sihtasutuse juhatus teeb tööd, et leida täiendavaid vahendeid nimetatud projekti edasiseks teostamiseks (nt. Tiigrihüpe, erinevad toetajad).

Alates 01. jaanuarist 2015 on Vääna Mõisakooli Sihtasutus kantud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja.

Huvikool Faehna

23. detsembril 2014 registreeriti Haridus- ja Teadusministri käskkirjaga nr. 510 Vääna Mõisakooli Sihtasutuse erahuvikool Faehna. Sellest tulenevalt on koolituskulusid kandnud lapsevanematel õigus tulumaksusoodustusele.

Huvikool Faehna õppekava 2018