Vääna Mõisakool on 162. aastat vana traditsioonidega lasteaed-algkool (I ja II kooliaste), mis asub kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna mõisas. Koolis õpib 96 õpilast ja lasteaias 30 last. Üheks meie prioriteediks on efektiivse tugivõrgustiku loomine ning õpilaste igakülgse arengu toetamine, pakkudes talle kaasaegset õpikeskkonda kodulähedases koolis. Hindame kõrgelt professionaalsust, uuendusmeelsust ning avatust. Oma tegevuses lähtume eeskätt õppijakesksusest, pidevast arengust ning tulemuslikust koostööst lastevanematega.

 

Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset, empaatiavõimelist ning asjalikku

logopeedi,

kelle peamiseks tööülesandeks on õpilaste õppetegevuse ja  arengu toetamine

kõnearendusliku töö kaudu.

 

6. klassi klassiõpetajat (või 6. klassi matemaatikaõpetaja 5 tundi nädalas, eesti keele ja kirjanduse õpetaja 5 tundi nädalas),

kelle peamiseks tööülesandeks on õpilase võimetekohase arengu toetamine läbi õppe- ja kasvatustöö läbiviimise.

 

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, ametikohale sobivust tõendavad dokumendid ja CV hiljemalt 25. juuliks 2017 a.  e-postiaadressile kool@vaanakool.edu.ee

Tööle asumise aeg 16. august 2017 a.

Täiendav info telefonil +372 522 5343