17.07.21

2021/2022 vastuvõtt (Kool ja lasteaed)

Jaanuaris 2021 alustatakse Harku Vallavalitsuses 2021/2022 õppeaasta esimeste klasside komplekteerimist ning veebruaris 2021 saab taotleda lasteaia kohta. Nii kooli mineva lapse, kui lasteaia kohta sooviva lapse vanemal tuleb täita vastav taotlus haridusasutuste haldussüsteemis ARNO 

 
 

Kooli õppima asuva lapse vanem saab esitada taotluse koheselt peale lapse kinnitamist kooli (soovituslikult juunis-juulis). Hetkel on 1. klassis kaks vaba õppekohta.

Vabade õppekohtade olemasolul (2.-6. klass) tuleb esitada taotlus e-keskkonda ARNO, lisades taotluse juurde järgmised dokumendid:

  • koopia isikutunnistusest
  • klassitunnistus 
  • väljavõte õpilasraamatust
  • tervisekaart
  • taodelda õpilaspilet:
     

Lasteaia koha taotlejad!

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. Hetkel VMK lasteaias algavaks õppeaastaks vabu kohti ei ole

Lasteaiakoha taotlemine ja kohatasu määrad

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades

 

Taotluse esitamise ning lasteaiakoha jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Lemme Hirvelt e-posti aadressil lemme.hirv@harku.ee või telefonil 606 3805

Eelkool 2021/2022

2021/2022 õa eelkooli registreerumine on avatud kuni septembri lõpuni. Hiljemalt  septembris võetakse kõigi registreerunutega ühendust.  

Eelkoolis osalemise tasu on 20€/kuu ning maksimaalne osalejate arv 20 last.

Juhendaja Anne Änilane 

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta

VMK eelkooli õppekava