9.10.17

EElkool 2017/2018

 

2017/2018 õppeaasta toimub eelkool oktoobrist kuni aprilli lõpuni, kolmapäevastel päevadell kella 15.30 kuni 17.00. Eelkooli viib läbi õpetaja Anne Änilane. Eelkooli tasu on 15.- € kuus. 

Eelkooli klass on komplekteeritud ning registreerimine on lõppenud.  

PS! Palume avalduse täitmisel mitte klikkida vormi ülemises paremas servas olevale kastile "juurdepääsu muutmise taotlus".

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta

 

 

vastuvõtu avaldused 2017/2018 õppeaastaks

 

Täiendava info saamiseks palume helistada telefonil +372 5225 343 või kirjutada e-postiaadressile kool@vaanakool.edu.ee

PS! Palume avalduse täitmisel mitte klikkida vormi ülemises paremas servas olevale kastile "juurdepääsu muutmise taotlus".

Avaldused:

Vastuvõtt 1. klassi 

Vastuvõtt vabadele õppekohtadele 2.-6. klassi

 

 

2017/2018 vastuvõtt (Kool ja lasteaed)

 

Lugupeetud 2017/2018 õppeaastal kooliteed alustavate ja lasteaia kohta taotlevate Harku vallas elavate laste vanemad,

13. jaanuaril alustas Harku Vallavalitsus 2017/18 õppeaasta esimeste klasside komplekteerimist ning 1. veebruarist sai hakata taotlema lasteaia kohta. Nii kooli mineva lapse, kui ka lasteaia kohta sooviva lapse vanematel tuli kooli õppekoha või lasteaia koha saamiseks täita vastav taotlus haridusasutuste haldussüsteemis HALDO.  1. klassi koolikoha  ja lasteaia taotluse esitamise juhendid leiate siit.

Vääna Mõisakooli vastuvõtu kord

PÕHIKOOLI ESIMISESSE KLASSI ÕPPEKOHA TAOTLEJAD!

Kõik 1. oktoobriks 2017 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed. 

13. jaanuar kuni 15. veebruar kell 16.00  – lapsevanem esitab  taotluse HALDOs
15. veebruar kuni 15. märts – vald kontrollib esitatud taotlusi
31. märtsiks esitab vallavalitsus lapsevanemale koolikoha pakkumise või teatise, kui lapsevanema soovi konkreetse kooli valiku osas ei saanud rahuldada.
10 tööpäeva jooksul  peab lapsevanem koha kinnitama, sellest loobuma või esitama vaide
15. aprill – 14.juuni – toimub vaiete lahendamine (otustatakse, kas määrata lapsele uus kool või mitte), klasside komplekteerimine
15. juuni –  31. august - Kool võtab vabadele õppekohtadele lapsi vastu.
 
Kohtade jagamisel on prioriteetideks:
1.ühe pere lapsed ühes koolis (eelistatud laps, kelle perest käib juba üks laps soovitud koolis)
2.lapse elukoha lähedust koolile (eelistatud on koolile lähemal elav laps)
 
Vääna Mõisakoolis avati 2017/2018 õppeaastal üks esimene klass. Käesoleval hetkel on õpinguid alustanud 18 õpilast.
 

Kui lapsevanem kinnitab Harku valla poolt tehtud pakkumise, siis hiljemalt 15. juuniks tuleb kooli esitada järgmised 1. klassi sisseastumiseks nõutavad dokumendid: 

* sünnitunnistuse koopia

* tervisekaart

* koolivalmiduskaart (saadakse lasteaiast)

* õpilaspileti digipilt (faili nimeks perenimi_eesnimi_isikukood.jpg )

Vabade kohtade olemasolul tuleb esitada järgmised 2.- 6. klassi astumiseks nõutavad dokumendid:

* sisseastumise avaldus

* sünnitunnistuse koopia

* klassitunnistus

* väljavõte õpilasraamatust

* tervisekaart

* õpilaspileti digipilt (faili nimeks perenimi_eesnimi_isikukood.jpg )

 

LASTEAIA KOHA TAOTLEJAD!

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. 2017/2018 õppeaastaks võetakse vastu kokku 8 last. Käesoleval hetkel vabu lasteaia kohti ei ole.

1. veebruar  kuni 1. märts - lapsevanem esitab taotluse HALDOs

1. märts kuni 15. aprill - vald kontrollib esitatud taotlusi ning toimub kohtade jagamine. Esmajärjekorras esitatakse koha pakkumine kolmeaastastele lastele.

15. aprill kuni 24. aprill - nooremale kui kolm aastat  ja vanemale kui kolme aastase lapse vanemale esitatakse pakkumine koha saamiseks või põhjendus, miks seda teha ei saa. Peale lasteaiakoha pakkumist on lapsevanem kohustatud selle 10 tööpäeva jooksul kas kinnitama või sellest loobuma.

25. aprill kuni 15. mai  -  lasteaia rühmade komplekteerimine 

15. mai kuni 15.juuni - täiendavate vabade kohtade pakkumine, lepingute sõlmimine lapsevanema ja lasteaia vahel.

Alates 1. augustist alustab lapsevanem vastavalt sõlmitud lepingule kohatasu maksmist. 

Kohtade jagamisel arvestatakse:

1. lapse vanust
2. ühe pere lapsed ühes lasteaias (eelistatud on laps, kelle perest käib juba üks laps soovitud lasteaias)
3.lapse elukoha lähedust lasteaiale (eelistatud on lasteaiale lähemal elav laps)