19.02.18

 

2018/2019 vastuvõtt (Kool ja lasteaed)

 

Head 2018/2019 õppeaastal kooli

teed alustavate ja lasteaia kohta taotlevate Harku vallas elavate laste vanemad.

15. jaanuarist alustab Harku Vallavalitsus 2018/19 õppeaasta esimeste klasside komplekteerimist ning 1. veebruarist kuni 1. märtsini saab taotleda lasteaia kohta. Nii kooli mineva lapse, kui ka lasteaia kohta sooviva lapse vanematel tuleb kooli õppekoha või lasteaia koha saamiseks täita vastav taotlus haridusasutuste haldussüsteemis HALDO.  1. klassi koolikoha  ja lasteaia taotluse esitamise juhendid leiate siit.

Vääna Mõisakooli vastuvõtu kord

 

PÕHIKOOLI ESIMISESSE KLASSI ÕPPEKOHA TAOTLEJAD!

 

Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja hr Aivar Soe pöördumine koolieelikute lastevanemate poole.

Kõik 1. oktoobriks 2018 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed. 

15. jaanuar kuni 16. veebruar kell 14.30  – lapsevanem esitab  taotluse HALDOs
19. veebruar kuni 16. märts – vald kontrollib esitatud taotlusi
30. märtsist kuni 15. aprillini esitab vallavalitsus lapsevanemale koolikoha pakkumise või teatise, kui lapsevanema soovi konkreetse kooli valiku osas ei saanud rahuldada.
10 tööpäeva jooksul  peab lapsevanem koha kinnitama, sellest loobuma või esitama vaide
16. aprill – 14. juuni – toimub vaiete lahendamine ja klasside komplekteerimine
15. juuni –  31. august - Kool võtab vabadele õppekohtadele vastu nii Harku valla, kui ka Tallinna või teiste valdade lapsi.
 
Kohtade jagamisel on prioriteetideks:
 • lapse elukoha lähedust koolile (eelistatud on koolile lähemal elav laps)
 • ühe pere lapsed ühes koolis (eelistatud on laps, kelle perest käib juba üks laps soovitud koolis)
Vääna Mõisakoolis avatakse 2018/2019 õppeaastal üks esimene klass ning vastu võetakse 24 õpilast. 
 

Kui lapsevanem kinnitab Harku valla poolt tehtud pakkumise, siis hiljemalt 15. juuniks tuleb kooli esitada järgmised 1. klassi sisseastumiseks nõutavad dokumendid: 

 • vastuvõtu avaldus (täidetakse digitaalselt)
 • sünnitunnistuse, ID kaardi või passi koopia
 • tervisekaart
 • koolivalmiduskaart (saadakse lasteaiast)
 • õpilaspileti digipilt (faili nimeks perenimi_eesnimi_isikukood.jpg ) saata kontakt@vaanakool.edu.ee

Vabade kohtade olemasolul tuleb esitada järgmised 2.- 6. klassi astumiseks nõutavad dokumendid:

 • vastuvõtu avaldus (täidetakse digitaalselt)
 • sünnitunnistuse, ID kaardi või passi koopia
 • klassitunnistus
 • väljavõte õpilasraamatust
 • tervisekaart
 • õpilaspileti digipilt (faili nimeks perenimi_eesnimi_isikukood.jpg ) saata kontakt@vaanakool.edu.ee

 

LASTEAIA KOHA TAOTLEJAD!

 

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. 2018/2019 õppeaastaks vastuvõetavate laste arv on 8 

1. veebruar  kuni 1. märts - lapsevanem esitab taotluse HALDOs

2. märts kuni 15. aprill - vald kontrollib esitatud taotlusi ning toimub kohtade jagamine. Esmajärjekorras tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele.

25. aprill kuni 15. mai - kohapakkumised tehakse nooremale kui kolm aastat  ja vanemale kui kolm aastat lapse vanemale või edastatakse põhjendus, miks seda teha ei saa. Peale lasteaiakoha pakkumist on lapsevanem kohustatud selle 10 tööpäeva jooksul kas kinnitama või sellest loobuma.

18. mai  -  lasteaia rühmade komplekteerimine 

21. mai kuni 15. juuni - täiendavate vabade kohtade pakkumine, lepingute sõlmimine lapsevanema ja lasteaia vahel.

Alates 1. augustist alustab lapsevanem vastavalt sõlmitud lepingule kohatasu maksmist. 

Kohtade jagamisel arvestatakse:

 1. lapse vanust
 2. ühe pere lapsed ühes lasteaias (eelistatud on laps, kelle perest käib juba üks laps soovitud lasteaias)
 3. lapse elukoha lähedust lasteaiale (eelistatud on lasteaiale lähemal elav laps)
 
Kohatasude määrad alates 1.01.2018
 
 • Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht aastavahetusel ei ole Harku vald – kohatasu 20% alammäärast (100 € kuus)
 • Kui ühe vanema elukoht on aastavahetuse seisuga Harku vald -  kohatasu 15% alammäärast (75 € kuus)
 • Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on aastavahetuse seisuga Harku vald  – kohatasu 10% alammäärast (50 € kuus)
 • Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on aastavahetuse seisuga Harku vald (0 € kuus)

 

EELKOOL 2018/2019

 

2018/2019 õppeaasta toimub eelkool oktoobrist kuni aprilli lõpuni. Täpsem informatsioon eelkooli õpiväljundite ning toimumise aegadega avaldatakse hiljemalt märtsis 2018. Eelkoolis osalemise  tasu on 15.- € kuus. 

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta

PS! Palume avalduse täitmisel mitte klikkida vormi ülemises paremas servas olevale kastile "juurdepääsu muutmise taotlus".

 

VASTUVÕTU AVALDUSED 2018/2019 ÕPPEAASTAKS

 

Täiendava info saamiseks palume helistada telefonil +372 5551 2080 või kirjutada e-postiaadressile kontakt@vaanakool.edu.ee

Avaldused:

Vastuvõtt 1. klassi (avaldus tuleb täita peale HALDO süsteemis edukat koolikoha taotluse rahuldamist)

Vastuvõtt vabadele õppekohtadele 2.-6. klassi

PS! Palume avalduse täitmisel mitte klikkida vormi ülemises paremas servas olevale kastile "juurdepääsu muutmise taotlus".