VMK distantsõppe korraldus

 

 
        Koolivahendite tehniline tugi lapsevanematele: it.tugi@vaanakool.edu.ee
 
Distantsõppe korral on õpetajatel reguleeritud tööaeg. Õpetajad on üldjuhul kättesaadavad tööpäevadel     kell 8.30 – 16.00, kui õpetajaga ei ole kokku lepitud teisiti.
E-MAILI ETIKETT
 
 • E-kirja saates järgi viisakaid suhtlemisreegleid (tervitus, liigendatud põhitekst, lõpetus ja enda nimi)
 • Kirjuta viisakas toonis ja kasuta kirjakeelt, mitte slängi
 • Kirjale tuleb alati sisestada teema/subject
 • Kui oled teksti kirjutanud, kontrolli õigekiri ja kirjavahemärgid üle
 • Kirja lõppu lisa oma täisnimi ja e-posti aadress
 • Ära kirjuta suurte tähtedega, see võrdub karjumisega.
 • Ära saada edasi võrgus levivaid ahelkirju
 • Vali, kellele sa kirju saadad
 • Ära kasuta värvilist kirja, see segab lugejat
 • Ära saada konfidentsiaalset infot enda, oma pere ja kodu kohta

 

VIDEOTUNDIDE HEA TAVA
 
 • Tunnis osalemiseks vali vaikne koht. Lepi kokku, et tunni ajal ei segaks sind keegi. Jälgi, et samal ajal ei mängiks televiisor, raadio ega kõlaks muusika.
 • Videotundide linke/paroole ei ole lubatud edastada teistele isikutele.
 • Olenevalt videokanali valikust tuleks kasutada nn ooteruumi (waiting room), kust õpetaja tuvastatud õpilasi ükshaaval sisse laseb.
 • Õpilane logib videokeskkonda ainult oma kooli poolt antud gmaili kontoga.
 • Videotundi siseneja kontrollib, kas tal on sidevahendid töökorras - mikrofon ja (võimalusel) kaamera töötavad.
 • Tunnis osaledes on õpilase mikrofon välja lülitatud ja ta lülitab selle sisse ainult õpetaja palvel. Räägib üks inimene korraga.
 • Vestlusaknas (chat) kirjutavad õpilased ainult tunniga seotud teemadel. Seda ei kasutata millegi õppetöö välise jagamiseks ega oma emotsioonide väljendamiseks.
 • Videotunnis korda rikkuvad õpilased eemaldatakse tunnist ja nad peavad õppematerjali iseseisvalt omandama ja ülesanded sooritama.
 
ET INTERNET TOIMIKS TÕRGETETA
 
Et e-õpe või kaugtöö toimiks paremini, vajame head internetiühendust. Üht-teist ühenduse parandamiseks saab ka ise ära teha. 
Ja seadmeid teistega jagades ei tasu unustada ka hügieeni. Üldised soovitused, millest kodus õppijatel ja töötajatel kasu võiks olla, 
pani kirja HITSA EENeti teenuste osakonna juhataja Tarmo Ainsaar.
 
INTERNETI KASUTAMISEL PANE TÄHELE
Wifi on tavaliselt kiirem kui 4G mobiilside, eelista seega wifit. Mobiilside võib olla mahu poolest piiratud ja kasvatada märgatavalt mobiili kuutasu.
Kõige suuremat andmemahtu tekitab videote vaatamine. Ühenduskiiruse ja limiitide säästmiseks eelista kas madalama kvaliteediga videot või kuula üksnes audiot. 
Teksti kujul materjalid on enamjaolt tühise mahuga, neid võib pea piiramatult vaadata.
Ka videoülekannete puhul võib seadistada pildi kvaliteedi madalaks või siis video üldse välja lülitada. Vestluspartnerist arusaamiseks on kõige olulisem just heli. 
Kasuta brauseril reklaamide tõrjet, näiteks uBlock Origin, sest soovimatud bännerid võivad teha lehtede laadimise aeglaseks ja tekitada mahukat andmeliiklust.
 
HOIA ARVUTIHIIR, KLAVIATUUR JA NUTIEKRAAN PUHTAD!
Hügieeni tagamiseks on tähtis puhastada regulaarselt pindu, mida puutuvad mitmed inimesed. Sinna hulka kuuluvad ka arvutihiir ja klaviatuur. Loe lisa portaalist Geenius.
Nutiseadmete  – mobiiltelefoni ja tahvelarvuti – ekraanidel võivad haigusetekitajad mustuse sees pikalt säilida. Soovitame nutiseadme ekraani sagedamini puhastada. 
 
 

Üldine juhend:

KUIDAS KORRALDADA DISTANTSÕPET
 
Õppetöö paindlikul korraldamisel on abiks digitaalseid õppematerjalid või -vahendid, mida saab valida vastavalt vajadusele ja võimalustele. Õppematerjalid võivad olla paberkandjal, kuid õpiülesande sooritamise ning tagasisidestamise koht mõnes digitaalses keskkonnas.
 
HTM poolt soovitatud vajalikud tegevused:
 • Teavitage esimesel võimalusel lapsevanemaid, kuidas õppetöö kooli kinnioleku ajal korraldatakse.
 • Leppige kokku infokanal, kust leiab õpiülesanded ja jooksva info.
 • Koos õpiülesandega andke info, kuidas ja millal saab õpilane vajadusel õpetajalt abi ja selgitusi küsida.
 • Arvestage õpiülesande sooritamise võimaliku ajaga, et vältida nii õpilaste ala- kui ka ülekoormust.
 • Leppige kokku, kuidas, millal ja millises vormis toimub õpiülesande esitamine, tagasisidestamine ja hindamine.
 • Arvestage õppetöö planeerimisel sellega, et kõigil õpilastel ei tarvitse olla ligipääsu vajalikule tarkvarale või digiseadmetele ning koolisiseselt on vaja kokku leppida, millised on sel juhul võimalikud lahendused. Pidage silmas HEV õpilaste eripärasid.
 
Abiks on:

 

Klassijuhatajatele: igal lapsel peab olema juurdepääs Stuudiumis oma kontole ja oskus Stuudiumit kasutada. Ka lapsevanematel peaks olema toimiv konto Stuudiumis, et vajadusel last aidata.​