Meie lasteaias tegutseb kaks liitrühma. Liitrühmas toimetavad iga päev koos erinevates vanustes lapsed. Lähtuvalt vanuselistest ja arengulistest eripäradest oleme jaotanud lapsed vanemaks ja nooremaks gruppiks.  

Liitrühma süsteemil on loomulikult erinevaid tugevaid ja nõrgemaid külgi  nii laste arengu kui vanemate ja ka meie, õpetajate, seisukohast kuid oleme veendunud, et ühtse suure pere mudelil, nagu liitrühma võiks kõige enam iseloomustada, on siiski omad eelised kõigile osapooltele.

Õppetöös kasutame lõimitud tegevuste  põhimõtteid. Lähtume tegevustes aastarütmi ja rahvakalendri tähtpäevadest, sest need on just kõik see, mis last meie kultuuri- ja igapäevase elu keskkonnana ümbritseb.  Tegevuste planeerimisel arvestame  mängu osa tähtsust lasteaias, sest mäng on otsene õpiprotsess.  Mäng on vahend, mille abil kujunevad tema sotsiaalsed oskused ja see arendab lapse psüühilisi protsesse ning isiksuse omadusi.  

 

VMK tugiteenused