« Tagasi

Vääna Mõisakool lasteaed osaleb haridustöötajate hoiatusstreigil 10. novembril kell 8.00-9.00

Seoses  eelmisel reedel Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) avalikustatud teatega 10. novembril toimuva hoiatusstreigiga, anname teada et ka Vääna Mõisakooli lasteaia töötajad on otsustanud liituda hoiatusstreigiga ning töötajaskonna poolne streigijuht on Piret Meltsas.

Hoiatusstreigis osalejad soovivad näidata oma toetust Eesti hariduse jätkusuutlikkuse tagamiseks vältimatute sammude astumise vajalikkusest. Streik ei ole kellegi vastu – ei laste, nende vanemate, kohaliku omavalitsuse ega kooli juhtkonna vastu vaid pigem keskendub haridusvaldkonna jätkusuutlikkuse, haridustöötajate huvide ja heaolu eest seismisele üldisemalt. 

Üleriigilist streiki juhib Eesti Haridustöötajate Liit. Eesti Lasteaednike Liit toetab Haridustöötajate Liitu, aga ise streiki ei korralda. Eesti Haridustöötajate Liit ei seisa ainult oma liikmete, vaid kõigi haridustöötajate eest. See on meie kõigi huvides, et õpetajad oleksid vääriliselt tasustatud kui kõrgharidusega töötajad ning väärikalt koheldud (mh avalikult lubatud ja varasemalt kokkulepitud töötasu suurendamine). Seeläbi oleks tagatud kvaliteetne haridus ning selle jätkusuutlikkus, mis on vundament kogu ühiskonna edukaks toimimiseks ja arenemiseks. EHL juhib ja viib läbi hoiatusstreiki seadusega ettenähtud rollis ja tingimustel.

Hoiatusstreik toimub lasteaias käesoleva nädala reedel, 10. novembril kell 08.00-09.00. Lasteaia tööd korraldab sellel ajavahemikul Vääna Mõisakooli juhtkond ning täiendavate töökorralduslike küsimuste osas palume pöörduda aadressil kontakt@vaanakool.edu.ee

Selle tarvis, et paremini päeva korraldada ning paluda appi peresid, palume teil täita lasteaia stendil oleva tabeli hiljemalt 9. novembri hommikuks, kus märgite ära, kas teie lapsel oleks võimalik tulla lasteaeda alates kell 9.00, et meil oleks võimalik sel päeval lasteaed avada kl 9.00.

Kui see ei ole võimalik, palun märkige ära, mis kellaajast hiljemalt oleks teil võimalik laps lasteaeda tuua. Seeläbi saame info laste arvu kohta ning vastavalt sellele saame vajaliku meeskonna leida, kes ajavahemikul kl 8 – 9.00 laste hoidu tagab.

Lateaiapere on tänulik mõistva ja koostöise lähenemise eest!