29.04.21

2021/2022 vastuvõtt (Kool ja lasteaed)

Jaanuaris 2021 alustatakse Harku Vallavalitsuses 2021/2022 õppeaasta esimeste klasside komplekteerimist ning veebruaris 2021 saab taotleda lasteaia kohta. Nii kooli mineva lapse, kui lasteaia kohta sooviva lapse vanemal tuleb täita vastav taotlus haridusasutuste haldussüsteemis ARNO 

 
 

Kooli õppima asuva lapse vanem saab esitada taotluse koheselt peale lapse kinnitamist kooli (soovituslikult juunis-juulis).

Vabade õppekohtade olemasolul (2.-6. klass) tuleb esitada taotlus e-keskkonda ARNO, lisades taotluse juurde järgmised dokumendid:

  • koopia isikutunnistusest
  • klassitunnistus 
  • väljavõte õpilasraamatust
  • tervisekaart
  • taodelda õpilaspilet:
     

Lasteaia koha taotlejad!

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. Hetkel VMK lasteaias algavaks õppeaastaks vabu kohti ei ole

Lasteaiakoha taotlemine ja kohatasu määrad

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades

 

Taotluse esitamise ning lasteaiakoha jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Lemme Hirvelt e-posti aadressil lemme.hirv@harku.ee või telefonil 606 3805

Eelkool 2021/2022

2021/2022 õa eelkooli registreerumine avatakse juunis 2021 a., peale seda, kui avaldatakse eelkooli toimumise täpne ajakava. 

Eelkoolis osalemise tasu oli 2020/2021 õa-l 20€/kuu ning maksimaalne osalejate arv oli 20 õpilast.

Juhendaja Anne Änilane 

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta

VMK eelkooli õppekava