15.05.23

Koolikoha taotlejale!

2023/2024. õppeaastaks 1. klassi taotluste esitamine toimub 1.02.-1.05.23  ARNO e-keskkonnas.

Lisainfo üldharidusspetsialistilt Reelika Lõhmuselt tel 606 3805 või e-posti aadressil Reelika.Lohmus@harku.ee.

 

 
 

Kooli õppima asuva lapse vanem saab esitada taotluse koheselt peale lapse kinnitamist kooli (soovituslikult juunis-juulis).  

Vabade õppekohtade olemasolul (2.-6. klass) tuleb esitada taotlus e-keskkonda ARNO, lisades taotluse juurde järgmised dokumendid:

 • koopia isikutunnistusest
 • klassitunnistus 
 • väljavõte õpilasraamatust
 • tervisekaart
 • taodelda õpilaspilet:
   

Lasteaia koha taotlejad!

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. 

2023/2024 õppeaastaks lasteaeda kohataotluse esitamine toimub 01.02.-01.03.23 ARNO e-keskkonnas.

Lasteaiakoha taotlemine ja kohatasu määrad

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades

 

Lisainfot saab alusharidusspetsialistilt Piret Luik e-posti aadressil piret.luik@harku.ee või telefonil 606 3805

 

Avaneb registreerumine Harku valla valvelasteaeda Vääna Mõisakoolis

Käesoleval aastal on suviseks valvelasteaiaks Vääna Mõisakool (VMK), et saaksid hoitud meie valla kõige pisemad. Selleks, et paremini suvist tööd planeerida, vajame lastevanemate poolt läbi mõeldud ja kaalutletud avaldust. Seejuures juhime tähelepanu, et palume juulikuise perioodi lasteaia vajadus hoolikalt läbi mõelda, sest varasemad kogemused on näidanud, et algselt on nõudlus suur, aga päriselt kasutatakse teenust oluliselt vähem. Valvelasteaia hoolikam läbi mõtlemine võimaldab ühelt poolt paremini planeerida, kuid teiselt poolt on arvestav ka teiste lastevanemate vajadustega, kellel kuidagimoodi pole võimalik puhata juulikuisel perioodil. Lisaks on kõigile lastevanematele palve, et te võimaldaksite oma lastele suvisel perioodil pikemat puhkust koos peredega ning lähedastega, sest ka laps vajab aasta jooksul puhkust. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis on oluline leida võimalus pakkuda lapsele pikemat puhkust mõnel teisel ajal.
 
Lisanduv taustainfo, et oleks võimalik kaalutletult ja informeeritult otsuseid teha: 
 
 • Harku valla lasteaedade valverühm on avatud Vääna Mõisakooli lasteaias 3. juulist – 31. juulini 2023, Vääna külas aadressil Väänamõisa tee 1. 
 • Kohatasu arvestus toimub nädalapõhise (7 päeva) arvestuse järgi tuginedes ühe nädala maksumuse arvutamiseks 31 päevasele perioodile. Kohatasu lähtealuseks on kehtiv määrus, millega määratakse lasteaia kohatasu alused. 
 • Kohatasule lisandub toiduraha nädalapõhise (viiepäevase) arvestuse järgi. Kuna suvisel perioodil on VMK köögipersonal puhkusel, siis kasutatakse toitlustamiseks hankena leitavat teenuse pakkujat. Varasemate aastate põhjal võiks arvestada nädalase toidumaksumusega ligikaudu 35 - 40 eur. Hange viiakse läbi peale registreerumisperioodi lõppu kui on teada valverühmas osalevate laste arv ja nende ajakava.
 • Avalduste esitamine avaneb 22. märtsil 2023 kell 10.00 Harku valla iseteeninduses. Valida tuleb alajaotuses haridus, kultuur, sporditegevus ja huviharidus avaldus „Harku valla lapse valvelasteaia koha taotlus". Avaldus ilmub lehele 22. märts kell 10.00. Avaldusi saab esitada kuni 5. aprill 2023.
 • Avalduse tegemisel on vanemal vajalik valida nädalad, millal ta last valvelasteaeda plaanib tuua.
 • Peale avalduse esitamist ning kohtade komplekteerimist toimub valvelasteaia kohalepingu sõlmimine kuni maikuu keskpaigani.
 • Avaldusel märgitud kuupäevade eest tuleb peale lepingu sõlmimist tasuda ettemaksuna nii kohamaks kui ka kogu toiduraha olenemata sellest, kas laps kasutab vanema poolt valitud perioodil valverühma kohta või mitte. Tagasiarvestust koha kasutamata jätmise puhul ei toimu.
 • Juulikuisel perioodil keskenduvad lapsed lasteaias vabale mängule ehk õppetegevuse läbiviimist sel perioodil ei toimu. Laste õpetajad ei ole lastele juba tuttavad inimesed ehk nii koht (va VMK lapsed) kui õpetajad on lastele uued.
 
 
Täiendavate küsimuste korral vastame meeleldi – palume küsimused saata aadressile kontakt@vaanakool.edu.ee
 

 

Eelkool 2023/2024

Ootame eelkooliga liituma 6-7 aastaseid lapsi. Õppepäev toimub üks kord nädalas.
 
2023/2023 õppeaasta grupp alustab septembri keskel. Tunni toimumise nädalapäev ja kellaaeg selguvad sügisel.

 

Eelkoolis osalemise tasu on 25€ kuus.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel eelkooli tunde ei toimu.
Tunnid toimuvad Vääna Mõisakoolis.

 

2023/2024 õa eelkooli registreerumine on avatud kuni kohtade täitumiseni. Maksimaalne osalejate arv 20 last.

 

Juhendajad: Leena Lumi

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta 2023/2024 õa avalduste vastuvõtt

VMK eelkooli õppekava