21.01.22

2022/2023 vastuvõtt (Kool ja lasteaed)

Jaanuaris 2022 alustatakse Harku Vallavalitsuses 2022/2023 õppeaasta esimeste klasside komplekteerimist ning veebruaris 2022 saab taotleda lasteaia kohta. Nii kooli mineva lapse, kui lasteaia kohta sooviva lapse vanemal tuleb täita vastav taotlus haridusasutuste haldussüsteemis ARNO 

 

Koolikoha taotluse esitamine 1. klassi

Alates 17. jaanuarist kuni 13. märtsini ootame taotlusi ARNO e-keskkonna kaudu. Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks seitsmeaastaseks.

Koolikoha taotlemiseks tuleb esmalt sisse logida e-keskkonda (Piksel.ee/arno/harku), kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d, ja kinnitada oma kontaktandmed. Seejärel valida "koolimineku taotlus". Koolikoha määramisel lähtutakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedusest koolile ja sama pere teiste laste õppimisest samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Elukohajärgse kooli määramisest teavitatakse vanemat hiljemalt 15. aprilliks ARNO e-keskkonna kaudu. Seejärel on vanemal võimalus kümne päeva jooksul vastata samas e-keskkonnas pakkumisele, kas kinnitades või loobudes koolikohast. Koolikohapakkumised tehakse esmalt lastele, kelle elukoht on koha taotlemise protsessi ajal Harku vald ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Kui laps ei ole terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.  Edasilükkamise jaoks esitab lapsevanem taotluse koolivälisele nõustamismeeskonnale. Esialgse ülevaate lapse teadmistest, õpioskustest ja rühmas töötamisest saab lapsevanem rühmaõpetajatelt.

Kui laps alustab kooliteed varem ning käesoleva aasta 1. oktoobriks ta ei ole veel 7- aastane, tuleb koolimineku taotlusele eelnevalt paluda lapse lasteaiast või kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovitus kooli minekuks ning see esitada valla haridus- ja kultuuriosakonda koos sooviga koolimineku taotlus esitada.

 

Lisainfot leiad SIIT või küsi abi üldharidusspetsialistilt Reelika Lõhmuselt tel 609 0492 või e-posti aadressil Reelika.Lohmus@harku.ee.

 

 
 

Kooli õppima asuva lapse vanem saab esitada taotluse koheselt peale lapse kinnitamist kooli (soovituslikult juunis-juulis).  

Vabade õppekohtade olemasolul (2.-6. klass) tuleb esitada taotlus e-keskkonda ARNO, lisades taotluse juurde järgmised dokumendid:

  • koopia isikutunnistusest
  • klassitunnistus 
  • väljavõte õpilasraamatust
  • tervisekaart
  • taodelda õpilaspilet:
     

Lasteaia koha taotlejad!

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. Hetkel VMK lasteaias vabu kohti ei ole

Lasteaiakoha taotlemine ja kohatasu määrad

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades

 

Taotluse esitamise ning lasteaiakoha jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Lemme Hirvelt e-posti aadressil lemme.hirv@harku.ee või telefonil 606 3805

Eelkool 2022/2023

2021/2022 eelkoolis vabu õppekohti ei ole.

2022/2023 õa eelkooli registreerumine avatakse juunis 2022 ning on avatud kuni septembri lõpuni või kohtade täitumiseni. Hiljemalt  septembris võetakse kõigi registreerunutega ühendust.  

Eelkoolis osalemise tasu on 20€/kuu ning maksimaalne osalejate arv 20 last.

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta

VMK eelkooli õppekava