Huviringid

Meie koolis on lastele  ja  noortele  mitmeid vaba  aja  veetmise  võimalusi  läbi  erinevate huvialaringide.  2014. aastal sai Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa meie Huvikool Faehna (reg.nr. 90010213).

 

 

 

 

 


Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid huviringides on:

  • luua õpilastele turvaline ja toetav keskkond mitmekülgseks arenguks;
  • äratada huvi erinevate valdkondade vastu;
  • toetada õpilasi huvide ja võimete järjepideval arendamisel;
  • aidata  kujuneda  isiksusel,  kes  on  aktiivne,  positiivse  ellusuhtumise  ja  loova mõtlemisega, väärtustab ennast, hoolib ümbritsevast ja arvestab teistega.

Vääna mõisakooli sihtasutuse ja lapsevanema vaheline huviringi leping õppeaastaks 2020/2021

NB! Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui lapsevanem on huviringi registreerimisvormi edukalt esitanud ja on nõustunud huviringi töö korraldusega.

VÄÄNA MÕISAKOOLI HUVITEGEVUSE PLAAN 2020/2021 ÕPPEAASTAL 

alates 03.05.2021

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huviringide kirjeldus

PS! Iga juhendaja annab ise otse oma ringi kohta informatsiooni. Palun pöörduge otse juhendaja poole!

 

Huviringi lepingu lõpetamise kohta palun saata info

 ringijuhendajale ja infojuhile: krista.teearu@vaanakool.edu.ee

(va. jalgpall, MyDance,malering ja kokakool, nemad korraldavad ise oma registreerimised ja lõpetamised)

Koolivaheaegadel huviringringe ei toimu.

KUNSTIRING 1.-2. klass     huviring on täitunud

Kunstiringis meisterdatakse tähtpäevadeks; kasutatakse loomingus looduslikku materjali; tehakse paberi- ja kartongitöid, sh origamit; proovitakse mitmesuguseid trükitehnikaid; joonistatakse ja maalitakse eri tehnikates; õpitakse kergemaid kangatöid; voolitakse eri materjalidest.

Avaldus 1.-2. klassi KUNSTIRINGI registreerumiseks siin

Osalemistasu: 15€/poolaasta

Osalejate arv: 8-12

Juhendaja: Tiia Pällo 

 

KUNSTIRING 3.-6. klass     huviring on täitunud

Kunstiringis proovitakse klaasitöid; tehakse mitmesuguseid voolimistöid; valmistatakse skulptuure; katsetatakse kipsitöid; meisterdatakse; maalitakse kangale; tehakse akvarell-, guašš-, pastell- ja akrüülmaale; proovitakse trükitehnikaid; õpitakse pliiatsi-, söe- ja sangviinitehnikat; tutvutakse animatsioonitehnikate ja montaažitööga.

Avaldus 3.-6. klassi KUNSTIRINGI registreerumiseks siin

Osalemistasu: 15€/poolaasta

Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Tiia Pällo

 

ROBOOTIKA 3.-6. klass

Robootikaringis õpitakse iseseisvalt või juhendi järgi ehitama autonoomseid roboteid ja neid programmeerima. Programmeeritud robot täidab etteantud ülesandeid. Toimuvad robotite vahelised võistlused erinevatel aladel. Tööprotsess arendab tehnilist, ruumilist, ja loovat mõtlemist.  Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Avaldus 3.-6. klassi ROBOOTIKARINGI registreerumiseks siin

Osalemistasu: 20€/kuu
Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Allan Haak

 

PUUTÖÖ 1. ja 2. klass 

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Avaldus 1. ja 2. klassi PUUTÖÖRINGI registreerumiseks siin

Osalemistasu: 35€/kuu

Osalejate arv: 10-12
Juhendaja: Argo Aruvald

 

PUUTÖÖ 1. ja 3. klass    

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Avaldus 1. ja 3. klassi PUUTÖÖRINGI registreerumiseks siin

Osalemistasu: 35€/kuu

Osalejate arv: 10-12
Juhendaja: Argo Aruvald

 

LOOVTUBA 1. - 3. klass alates 5.veebruar 2021 a.

Töötoas võib teha kõike põnevat ja pöörast, mida ainult fantaasia ja vahendid lubavad - prossid, käevõrud, helkurid, paberkunst (kaardid, pakendid, lilled jne), kivikunstis tekstiilikunstini ja kindlasti puudutame ka veidi puutööd (et ei oleks võõras ka haamer, trell, saag ja pintsel). Püüame meeles pidada kõik olulised pühad ja tähtpäevad ja tunnid vastavalt sellele siis kujundada. Propageerin igal võimalusel taaskasutust/uuskasutust, et vähendada olme- ja tööstusprügi (mis ei tähenda, et kasutame oma töös ainult selliseid vahendeid).

Liigume edasi tempos, mis garanteeriks, et kõik jõuaks oma eseme valmis ja tunneks oma tööst rõõmu!

Avaldus 1.-3. klassi LOOVTUPPA registreerumiseks siin

Osalemistasu: 16€/kuu

Osalejate arv: 8-10
Juhendaja: Annely Ruusmann

 

TANTSURING TÜDRUKUTELE 1.-5. klass

Õppekava aluspõhimõtteks on tekitada lastes huvi tantsu ja enesearendamise vastu ning hoida tasakaalus laste loomulik eneseväljendusrõõm ning tantsutehnika õpetamine. Emotsionaalselt rikka, mitmekülgse treeningu eesmärgiks on anda lastele hea kehakool, tantsutehnika, oma keha tunnetus, hea koordinatsioon, arendada esinemisjulgust ja väljendusoskust ning kujundada lapses kindel liikumisharjumus.

Avaldus 1.-5. klassi TÜDRUKUTE TANTSURINGI registreerumiseks siin

Osalemistasu: 10€/kuu

Osalejate arv: 8-16
Juhendaja: Svea Sokka

 

NÄITERING 1.-3. klass

Näiteringis arendame ringis osalevate õpilaste eneseväljendus- ja koostööoskust. Lisaks treenime mälu, diktsiooni, loovust, esinemisjulgust ning toimetulekut ootamatustega. Eelkõige aga veedame mõnusasti aega vahvate sõpradega ja piilume pisut teatritegemise telgitagustesse.

Avaldus 1.-3. klassi NÄITERINGI registreerumiseks siin

Osalemistasu: Õpilasele tasuta

Juhendaja: Ulvi Valle

 

NÄITERING 4.-6. klass

Näiteringis arendame ringis osalevate õpilaste eneseväljendus- ja koostööoskust. Lisaks treenime mälu, diktsiooni, loovust, esinemisjulgust ning toimetulekut ootamatustega. Eelkõige aga veedame mõnusasti aega vahvate sõpradega ja piilume pisut teatritegemise telgitagustesse.

Avaldus 4.-6. klassi NÄITERINGI registreerumiseks siin

Osalemistasu: Õpilasele tasuta

Juhendaja: Leena Lumi

 

JALGPALL 1.-3. klass ja 4.-6. klass

Trennid toimuvad järgmiselt:

 

alates 1.okt on trennid 1. - 6. kl

E kell 15:10 - 15:55

R kell 15:10 - 15:55 

 

Huviringist osavõtmiseks tuleb lapsevanematel täita Keila JK liikmeks astumise avaldus, kus tuleb valida treeninggrupiks Vääna Mõisakool. Seda saab teha siin- http://www.keilajk.ee/tule-trenni/liitu-treeningutega/


Osalemistasu: Treeningud on 2x nädalas 45min ning osavõtutasu on 26€/kuu. 


Osalejate arv: 10-30
Juhendaja: Keila JK 

Kenno Muraveiski

 

Treener
kennomur345@gmail.com
+372 53340811

 

MyDance 1.-2. klass ja 3.-6. klass

Trennid toimuvad järgmiselt:

T kell 15:10-15:55   1.-6. klass

N kell 14:20-15:05   1.-3. klass alates 1.okt on rühm tõstetud kell 15:10 rühmaga kokku

N kell 15:10-15:55   4.-6. klass

Näidistund: 3.sept kell 14:20 1.-3.klass ja 15:10 4.-6.klass

 

Huviringist osavõtmiseks tuleb lapsevanematel registreerida laps tundi MyDance kodulehel, kus tuleb valida treeninggrupiks Vääna Mõisakool. Seda saab teha siin - http://www.mydance.ee/tantsugrupid/harku-vald/vaana-moisakooli-tg/

Osalemistasu: 35€/kuu
Osalejate arv: 10-15
Juhendaja: MyDance

 

MALERING 1.-5. klass 

Huviringi peamisteks ülesanneteks on valmistada ette mitmekülgselt haritud, laia silmaringiga noori, tagada sportlik järjepidevus males. Male reeglite, loogika, taktika ja strateegia omandamine. Samuti arendab male loogilist mõtlemist ja distsipliini, mis võimaldab õpilastel tulevikus lihtsamalt omandada reaalaineid.
 
Maleringis osaleja saab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi malest. Tutvutakse male ajaloo ja reeglitega. Lahendatakse ülesandeid, mängitakse ja analüüsitakse partiisid. Toimub ringisisene turniir.
 

Avaldus 1.- 5. klassi MALERINGI registreerumiseks siin

Esimene maleringi tund (näidistundon 7. septembril ja on osalejatele TASUTA!

Osalemistasu: 18€/kuu

Osalejate arv: 12
Juhendaja: 
Jaan Urgas 

 

KOKAKOOL 1.- 6. klass

Laste kokakooli on oodatud 1.- 6. klasside õpilased, keda huvitab toiduvalmistamine ja mitmekülgne toitumine. Lisaks toiduvalmistamisele on rõhk ka tervislikul toitumisel ning räägitakse ka paljust muust põnevast, mis toidumaailmaga seostub. Kuidas pesta õigesti käsi? Mis tähendab kohalik tooraine? Mida ja miks juua? Kuidas katta lauda? Mis on vitamiinid ja kuidas neid toidust saada? Õpitakse tundma mõõtühikuid ning toiduvalmistamise vahendeid, samuti erinevaid tooraineid. Arutletakse tervisliku toitumise teemadel ning antakse selleks uusi ideid. Igas tunnis valmistatakse kaks rooga.
 
Kokakooli tunnid toimuvad kaks korda kuus alates 10. septembrist Vääna Mõisakooli õppeköögis ja toimub üle nädala.
Tundide toimumise kuupäevad I poolaastal:
17.ja 24. september
8. ja 15.oktoober
5. ja 19. november
3. ja 10. detsember
 
Tundide toimumise kuupäevad II poolaastal (kaks korda kuus)
4. ja 11. veebruar
4. ja 18. märts
1. ja 15. aprill
6. ja 20. mai
 
Esimene tund 10. septembril on näidistund ja osalejatele TASUTA!
10. septembril toimub kõigile soovijatele tasuta proovitund, kus lühitunnis valmistatakse üks lihtne ning tervislik roog. Tund toimub kahes grupis kell 14.20-15.00 ja 15.05-15.50. Laps saab osaleda talle sobivas grupis.
 

Avaldus KOKAKOOLI registreerumiseks asub siin

Soovitame lapsevanematel kindla liitumissoovi korral teha registreering:

 

http://huviringid.ee/ootelist.php

PS! Kui koht peaks vabanema, siis me kindlasti võtame ootelehel olijatega ühendust!

Ootelehel olijate arv annab ka meile parema ülevaate, kui suur on reaalne huvi ringis osalemise vastu, et võimalusel avada lisarühm.

Registreerimine gruppidesse on juba alanud.

Osalemistasu: 28€/kuu

Osalejate arv: 10
Juhendaja: 
Margot Kuuskmann

 

Seoses Covid-19-ga
 
Kui soovite haiguse ennetamiseks loobuda tasulisest huviringist, siis palume võtta ühendust huviringi pakkujaga ning teavitada oma soovist peatada huviringis osalemise leping.