Huviringid

Meie koolis on lastele  ja  noortele  mitmeid vaba  aja  veetmise  võimalusi  läbi  erinevate huvialaringide.  2014. aastal sai Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa meie Huvikool Faehna (reg.nr. 90010213).

 

 

 

 

 


Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid huviringides on:

  • luua õpilastele turvaline ja toetav keskkond mitmekülgseks arenguks;
  • äratada huvi erinevate valdkondade vastu;
  • toetada õpilasi huvide ja võimete järjepideval arendamisel;
  • aidata  kujuneda  isiksusel,  kes  on  aktiivne,  positiivse  ellusuhtumise  ja  loova mõtlemisega, väärtustab ennast, hoolib ümbritsevast ja arvestab teistega.

Vääna mõisakooli sihtasutuse ja lapsevanema vaheline huviringi leping õppeaastaks 2022/2023

Vääna Mõisakooli SA huviringid on puutöö, robootika, palliring. Arveldamine toimub läbi SA.

 

2022/2023 õa kooli poolt pakutavatesse huviringidesse registreerumine avaneb sept.2022 ja lõppeb kohtade täitumisel, aga saab jääda ka ootelist

NB! Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui lapsevanem on huviringi registreerimisvormi edukalt esitanud ja on nõustunud huviringi töö korraldusega.

VÄÄNA MÕISAKOOLI HUVITEGEVUSE PLAAN 2022/2023 ÕPPEAASTAL 

                                    

 

 

 

 

 

 

 KÕIK HUVIRINGI TAOTLUSED (ka lahkumisavaldus) TULEB TEHA ARNO-keskkonnas.

 

 

Huviringi astumise taotluse esitamine - lapsevanema juhend

Kuidas ARNO keskkonnas muuta lapse huviringide aegu osaliste aegade puhul

Kuidas ARNO keskkonnas esitada huviringist lahkumise avaldust 

                                                            

Huviringide kirjeldus

PS! Iga juhendaja annab ise otse oma ringi kohta informatsiooni. Palun pöörduge otse juhendaja poole!

 

Koolivaheaegadel huviringringe ei toimu.

 

LOOVTUBA (endine kunstiring) 1.-3. klass     

Kunstiringis meisterdatakse tähtpäevadeks; kasutatakse loomingus looduslikku materjali; tehakse paberi- ja kartongitöid, sh origamit; proovitakse mitmesuguseid trükitehnikaid; joonistatakse ja maalitakse eri tehnikates; õpitakse kergemaid kangatöid; voolitakse eri materjalidest; materjalide taaskasutus.

Toimumisaeg: kolmapäeviti 14:20 - 15:55

Osalejate arv: 12-14

Juhendaja: Kristi Reisenbuk

 

LOOVTUBA (endine kunstiring) 4.-6. klass  

Kunstiringis proovitakse klaasitöid; tehakse mitmesuguseid voolimistöid; valmistatakse skulptuure; katsetatakse kipsitöid; meisterdatakse; maalitakse kangale; tehakse akvarell-, guašš-, pastell- ja akrüülmaale; proovitakse trükitehnikaid; materjalide taaskasutus ja palju muud.

Toimumisaeg: kolmapäeviti 15:10 - 15:55

Osalejate arv: 12-14

Juhendaja: Kristi Reisenbuk

 

ROBOOTIKA 3.-5. klass

Robootikaringis õpitakse iseseisvalt või juhendi järgi ehitama autonoomseid roboteid ja neid programmeerima. Programmeeritud robot täidab etteantud ülesandeid. Toimuvad robotite vahelised võistlused erinevatel aladel. Tööprotsess arendab tehnilist, ruumilist, ja loovat mõtlemist.  Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: reedeti 13:25 - 15:05

Osalemistasu: 25€/kuu

Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Allan Haak

 

ROBOOTIKA 6. klass

Robootikaringis õpitakse iseseisvalt või juhendi järgi ehitama autonoomseid roboteid ja neid programmeerima. Programmeeritud robot täidab etteantud ülesandeid. Toimuvad robotite vahelised võistlused erinevatel aladel. Tööprotsess arendab tehnilist, ruumilist, ja loovat mõtlemist.  Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: reedeti 14:20 - 15:55

Osalemistasu: 25€/kuu

Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Allan Haak

 

PUUTÖÖ 1.- 6. klass 

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: teisipäeviti 14:20 - 15:55

Osalemistasu: 35€/kuu

Osalejate arv: 10-12
Juhendaja: Argo Aruvald

 

PUUTÖÖ 1. -3. klass 

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: kolmapäeviti 13:25 - 15:05 

Osalemistasu: 35€/kuu

Osalejate arv: 10-12
Juhendaja: Argo Aruvald

 

NUKUTEATER 1.-3. klass "Vääna Näidikud

Teeme ise nukuteatrit, meisterdame nukke, proovime kätt lavakujunduses. Nukuteatri ringis saame osa loomisrõõmust, meisterdamisest ja kunstist. Valmistatud nukkudele mängime elu sisse. Läbi erinevate rollimängude õpime sõna- ja väljenduskunsti, areneb esinemisjulgus, loovus ja koostööoskus. 

Toimumisaeg: reedeti 13:25 - 15:05

Juhendaja: Ulvi Valle

 

NÄITERING 4.-6. klass "Lava Keskpunkt"

Näiteringis arendame ringis osalevate õpilaste eneseväljendus- ja koostööoskust. Lisaks treenime mälu, diktsiooni, loovust, esinemisjulgust ning toimetulekut ootamatustega. Eelkõige aga veedame mõnusasti aega vahvate sõpradega ja piilume pisut teatritegemise telgitagustesse.

Toimumisaeg: teisipäeviti 14:20 - 15:05

Juhendaja: Leena Lumi

 

PALLIRING 1.-3. klass 

Laste üldfüüsilise, käelise osavuse arendamine / tugevdamine, koordinatsiooni parandamine läbi erinevate pallimängu oskuste arendamise ning ettevalmistamine erinevatele pallitreeningutele.

Toimumisaeg: kolmapäeviti 14:20 - 15:05

Osalemistasu: 25€ kuus

Osalejate arv: 16

Juhendaja: Andrus Mitt

 

MALERING 1.-5. klass 

Huviringi peamisteks ülesanneteks on valmistada ette mitmekülgselt haritud, laia silmaringiga noori, tagada sportlik järjepidevus males. Male reeglite, loogika, taktika ja strateegia omandamine. Samuti arendab male loogilist mõtlemist ja distsipliini, mis võimaldab õpilastel tulevikus lihtsamalt omandada reaalaineid.
 
Maleringis osaleja saab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi malest. Tutvutakse male ajaloo ja reeglitega. Lahendatakse ülesandeid, mängitakse ja analüüsitakse partiisid. Toimub ringisisene turniir.
 
 

Tunnid alates 12. septembrist

Toimumisaeg: esmaspäeviti 14:30 - 15:15

Osalemistasu: 26 €/kuu

Osalejate arv: 12
Juhendaja: 
Jaan Urgas 

 

KOKAKOOL 1.- 6. klass

Laste kokakooli on oodatud 1.- 6. klasside õpilased, keda huvitab toiduvalmistamine ja mitmekülgne toitumine. Lisaks toiduvalmistamisele on rõhk ka tervislikul toitumisel ning räägitakse ka paljust muust põnevast, mis toidumaailmaga seostub. Kuidas pesta õigesti käsi? Mis tähendab kohalik tooraine? Mida ja miks juua? Kuidas katta lauda? Mis on vitamiinid ja kuidas neid toidust saada? Õpitakse tundma mõõtühikuid ning toiduvalmistamise vahendeid, samuti erinevaid tooraineid. Arutletakse tervisliku toitumise teemadel ning antakse selleks uusi ideid. Igas tunnis valmistatakse kaks rooga.
 
Kokakooli tunnid toimuvad kaks korda kuus alates 22. septembrist Vääna Mõisakooli õppeköögis ja toimub üle nädala. Ringi korraldab Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus
 
Tundide toimumise kuupäevad II poolaastal:

19. ja 26.jaanuar

2. ja 16.veebruar

16. ja 23.märts

6. ja 13.aprill

11. ja 18.mai

 
Toimumisaeg: üle nädala neljapäeviti 14.20-15.50

Soovitame lapsevanematel kindla liitumissoovi korral teha registreering:

http://huviringid.ee/ootelist.php

PS! Kui koht peaks vabanema, siis me kindlasti võtame ootelehel olijatega ühendust!

Ootelehel olijate arv annab ka huviringi korraldajale parema ülevaate, kui suur on reaalne huvi ringis osalemise vastu, et võimalusel avada lisarühm.

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee

Osalemistasu: 35 €/kuu (sisaldab kõiki toidu valmistamiseks vajalikke toiduaineid).

Osalejate arv: 10
Juhendaja: Margot Kuuskmann

 HUVITEGEVUS alates 23.01.2023