Huviringid

Meie koolis on lastele  ja  noortele  mitmeid vaba  aja  veetmise  võimalusi  läbi  erinevate huvialaringide.  2014. aastal sai Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa meie Huvikool Faehna (reg.nr. 90010213).

 

 

 

 

 


Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid huviringides on:

  • luua õpilastele turvaline ja toetav keskkond mitmekülgseks arenguks;
  • äratada huvi erinevate valdkondade vastu;
  • toetada õpilasi huvide ja võimete järjepideval arendamisel;
  • aidata  kujuneda  isiksusel,  kes  on  aktiivne,  positiivse  ellusuhtumise  ja  loova mõtlemisega, väärtustab ennast, hoolib ümbritsevast ja arvestab teistega.

Vääna mõisakooli sihtasutuse ja lapsevanema vaheline huviringi leping õppeaastaks 2021/2022

NB! Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui lapsevanem on huviringi registreerimisvormi edukalt esitanud ja on nõustunud huviringi töö korraldusega.

VÄÄNA MÕISAKOOLI HUVITEGEVUSE PLAAN 2021/2022 ÕPPEAASTAL 

                                    

 

 

 

 

 

 

KÕIK HUVIRINGI TAOTLUSED (ka lahkumisavaldus) TULEB TEHA ARNO-keskkonnas.

Huviringi astumise taotluse esitamine - lapsevanema juhend

Kuidas ARNO keskkonnas muuta lapse huviringide aegu osaliste aegade puhul

Kuidas ARNO keskkonnas esitada huviringist lahkumise avaldust

Huviringide kirjeldus

PS! Iga juhendaja annab ise otse oma ringi kohta informatsiooni. Palun pöörduge otse juhendaja poole!

 

Koolivaheaegadel huviringringe ei toimu.

 

 

LOOVTUBA (endine kunstiring) 1.-2. klass     

Kunstiringis meisterdatakse tähtpäevadeks; kasutatakse loomingus looduslikku materjali; tehakse paberi- ja kartongitöid, sh origamit; proovitakse mitmesuguseid trükitehnikaid; joonistatakse ja maalitakse eri tehnikates; õpitakse kergemaid kangatöid; voolitakse eri materjalidest.

Toimumisaeg: kolmapäeviti 14:20 - 15:05

Osalejate arv: 12-14

Juhendaja: Kristi Reisenbuk

 

LOOVTUBA (endine kunstiring) 3.-6. klass  

Kunstiringis proovitakse klaasitöid; tehakse mitmesuguseid voolimistöid; valmistatakse skulptuure; katsetatakse kipsitöid; meisterdatakse; maalitakse kangale; tehakse akvarell-, guašš-, pastell- ja akrüülmaale; proovitakse trükitehnikaid; õpitakse pliiatsi-, söe- ja sangviinitehnikat; tutvutakse animatsioonitehnikate ja montaažitööga.

Toimumisaeg: kolmapäeviti 15:10 - 15:55

Osalejate arv: 12-14

Juhendaja: Kristi Reisenbuk

 

ROBOOTIKA 3.-4. klass

Robootikaringis õpitakse iseseisvalt või juhendi järgi ehitama autonoomseid roboteid ja neid programmeerima. Programmeeritud robot täidab etteantud ülesandeid. Toimuvad robotite vahelised võistlused erinevatel aladel. Tööprotsess arendab tehnilist, ruumilist, ja loovat mõtlemist.  Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: reedeti 14:20 - 15:05

Osalemistasu: 25€/kuu

Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Allan Haak

 

ROBOOTIKA 5.-6. klass

Robootikaringis õpitakse iseseisvalt või juhendi järgi ehitama autonoomseid roboteid ja neid programmeerima. Programmeeritud robot täidab etteantud ülesandeid. Toimuvad robotite vahelised võistlused erinevatel aladel. Tööprotsess arendab tehnilist, ruumilist, ja loovat mõtlemist.  Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: reedeti 15:10 - 15:55

Osalemistasu: 25€/kuu

Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Allan Haak

 

PUUTÖÖ 1.- 4. klass HUVIRING ON TÄITUNUD

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: kolmapäeviti 13:25 - 15:05

Osalemistasu: 35€/kuu

Osalejate arv: 10-12
Juhendaja: Argo Aruvald

 

PUUTÖÖ 1. -3. klass HUVIRING ON TÄITUNUD

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: reedeti 13:25 - 15:05

Osalemistasu: 35€/kuu

Osalejate arv: 10-12
Juhendaja: Argo Aruvald

 

NUKUTEATER 1.-3. klass "Vääna NäidikudHUVIRING ON TÄITUNUD

Teeme ise nukuteatrit, meisterdame nukke, proovime kätt lavakujunduses. Nukuteatri ringis saame osa loomisrõõmust, meisterdamisest ja kunstist. Valmistatud nukkudele mängime elu sisse. Läbi erinevate rollimängude õpime sõna- ja väljenduskunsti, areneb esinemisjulgus, loovus ja koostööoskus. 

Toimumisaeg: reedeti 13:25 - 15:05

Juhendaja: Ulvi Valle

 

NÄITERING 4.-6. klass "Lava Keskpunkt"

Näiteringis arendame ringis osalevate õpilaste eneseväljendus- ja koostööoskust. Lisaks treenime mälu, diktsiooni, loovust, esinemisjulgust ning toimetulekut ootamatustega. Eelkõige aga veedame mõnusasti aega vahvate sõpradega ja piilume pisut teatritegemise telgitagustesse.

Toimumisaeg: teisipäeviti 14:20 - 15:05

Juhendaja: Leena Lumi

 

PALLIRING 1.-6. klass 

Laste üldfüüsilise, käelise osavuse arendamine / tugevdamine, koordinatsiooni parandamine läbi erinevate pallimängu oskuste arendamise ning ettevalmistamine erinevatele pallitreeningutele.

Toimumisaeg: Esmaspäeviti 15:10 - 15:55 ja kolmapäeviti 14:20 - 15:05

Osalemistasu: 25€ kuus (trenn 1x näd) / 35€ kuus (trenn 2x näd)

Osalejate arv: 16

Juhendaja: Andrus Mitt

 

MyDance 1.-6. klass

Trennid toimuvad järgmiselt:

T kell 15:10-15:55   1.-6. klass

 

Näidistund: 7.sept kell 15:10 1.-6.klass

Huviringist osavõtmiseks tuleb lapsevanematel registreerida laps tundi MyDance kodulehel, kus tuleb valida treeninggrupiks Vääna Mõisakool. Seda saab teha siin - http://www.mydance.ee/tantsugrupid/harku-vald/vaana-moisakooli-tg/

Osalemistasu: 40€/kuu
Osalejate arv: 10-15
Juhendaja: MyDance

 

MALERING 1.-5. klass 

Huviringi peamisteks ülesanneteks on valmistada ette mitmekülgselt haritud, laia silmaringiga noori, tagada sportlik järjepidevus males. Male reeglite, loogika, taktika ja strateegia omandamine. Samuti arendab male loogilist mõtlemist ja distsipliini, mis võimaldab õpilastel tulevikus lihtsamalt omandada reaalaineid.
 
Maleringis osaleja saab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi malest. Tutvutakse male ajaloo ja reeglitega. Lahendatakse ülesandeid, mängitakse ja analüüsitakse partiisid. Toimub ringisisene turniir.
 
 

Tunnid alates 13. septembrist

Toimumisaeg: esmaspäeviti 14:30 - 15:15

Osalemistasu: 18€/kuu

Osalejate arv: 12
Juhendaja: 
Jaan Urgas 

 

KOKAKOOL 1.- 6. klass HUVIRING ON TÄITUNUD

Laste kokakooli on oodatud 1.- 6. klasside õpilased, keda huvitab toiduvalmistamine ja mitmekülgne toitumine. Lisaks toiduvalmistamisele on rõhk ka tervislikul toitumisel ning räägitakse ka paljust muust põnevast, mis toidumaailmaga seostub. Kuidas pesta õigesti käsi? Mis tähendab kohalik tooraine? Mida ja miks juua? Kuidas katta lauda? Mis on vitamiinid ja kuidas neid toidust saada? Õpitakse tundma mõõtühikuid ning toiduvalmistamise vahendeid, samuti erinevaid tooraineid. Arutletakse tervisliku toitumise teemadel ning antakse selleks uusi ideid. Igas tunnis valmistatakse kaks rooga.
 
Kokakooli tunnid toimuvad kaks korda kuus alates 16. septembrist Vääna Mõisakooli õppeköögis ja toimub üle nädala. Ringi korraldab Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus
 
Tundide toimumise kuupäevad I poolaastal:
16.ja 30. september
7. ja 14.oktoober
11. ja 25. november
9. ja 16. detsember
 
Tundide toimumise kuupäevad II poolaastal (kaks korda kuus)
Kuupäevad täpsustatakse detsembris, kuid toimuvad ikka neljapäeviti, kell 14.20-15.50
 
 

Soovitame lapsevanematel kindla liitumissoovi korral teha registreering:

http://huviringid.ee/ootelist.php

PS! Kui koht peaks vabanema, siis me kindlasti võtame ootelehel olijatega ühendust!

Ootelehel olijate arv annab ka huviringi korraldajale parema ülevaate, kui suur on reaalne huvi ringis osalemise vastu, et võimalusel avada lisarühm.

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee

Osalemistasu: 28€/kuu (sisaldab kõiki toidu valmistamiseks vajalikke toiduaineid).

Osalejate arv: 10
Juhendaja: Margot Kuuskmann