Huviringid 2023/2024 õppeaastal 

2023/2024 õppeaastal alustavad huviringid toimetamist Vääna Mõisakoolis alates 11. september 2023.

11. - 15. september toimuvad ainult tutvustavad tunnid ning sellel nädalal on vajalik registreerida õpilased huviringidesse.  

Huviringidesse avalduste tegemine toimub alates 7. septembrist ARNO keskkonnas (Harku valla haridusteenuste infosüsteem).

Alates 18. septembrist saavad ringides osaleda ainult eelnevalt registreeritud lapsed. 

 

 KÕIK HUVIRINGI TAOTLUSED (k.a. lahkumisavaldus) TULEB TEHA ARNO-keskkonnas.

Huviringi astumise taotluse esitamine - lapsevanema juhend

Kuidas ARNO keskkonnas muuta lapse huviringide aegu osaliste aegade puhul

Kuidas ARNO keskkonnas esitada huviringist lahkumise avaldust 

                                                            

Huviringide kirjeldus

Koolivaheaegadel huviringringe ei toimu.

Iga juhendaja annab oma ringi kohta informatsiooni. Palun pöörduge otse juhendaja poole!

 

LOOVTUBA 1.-2. klass     

Kunstiringis meisterdatakse rahvaklanedri tähtpäevadeks; kasutatakse loomingus looduslikku ja taaskasutatavat materjali; tehakse paberi- ja kartongitöid, sh näiteks origamit; proovitakse mitmesuguseid trükitehnikaid; joonistatakse ja maalitakse eri tehnikates; õpitakse kergemaid kangatöid ja voolitakse eri materjalidest.

Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 13.25-14.10

Osalejate arv: 10

Juhendaja: Kristi Reisenbuk

 

LOOVTUBA 3. - 4. klass  

Kunstiringis proovitakse klaasitöid; tehakse mitmesuguseid voolimistöid; valmistatakse skulptuure; katsetatakse kipsitöid; meisterdatakse; maalitakse kangale; tehakse akvarell-, guašš-, pastell- ja akrüülmaale; proovitakse trükitehnikaid; materjalide taaskasutust ja palju muud.

Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 14.20 - 15.05

Osalejate arv: 10

Juhendaja: Kristi Reisenbuk

 

LOOVTUBA 5 - 6. klass  

Kunstiringis proovitakse klaasitöid; tehakse mitmesuguseid voolimistöid; valmistatakse skulptuure; katsetatakse kipsitöid; meisterdatakse; maalitakse kangale; tehakse akvarell-, guašš-, pastell- ja akrüülmaale; proovitakse trükitehnikaid; materjalide taaskasutust ja palju muud.

Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 15.10 - 15.55

Osalejate arv: 10

Juhendaja: Kristi Reisenbuk

 

ROBOOTIKA 2. - 5. klass

Robootikaringis õpitakse iseseisvalt või juhendi järgi ehitama autonoomseid roboteid ja neid programmeerima. Programmeeritud robot täidab etteantud ülesandeid. Toimuvad robotite vahelised võistlused erinevatel aladel. Tööprotsess arendab tehnilist, ruumilist, ja loovat mõtlemist.  Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: reedeti 13:25 - 14.10

Osalemistasu: 25 €/kuu

Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Allan Haak

 

ROBOOTIKA 6. klass

Robootikaringis õpitakse iseseisvalt või juhendi järgi ehitama autonoomseid roboteid ja neid programmeerima. Programmeeritud robot täidab etteantud ülesandeid. Toimuvad robotite vahelised võistlused erinevatel aladel. Tööprotsess arendab tehnilist, ruumilist, ja loovat mõtlemist.  Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: reedeti 14:20 - 15:05

Osalemistasu: 25 €/kuu

Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Allan Haak

 

PUUTÖÖ 1. -4. klass 

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: kolmapäeviti 13:25 - 14:10 

Osalemistasu: 35 €/kuu

Osalejate arv: 10-12
Juhendaja: Argo Aruvald

 

PUUTÖÖ 1.- 6. klass 

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Toimumisaeg: teisipäeviti 14:20 - 15:05

Osalemistasu: 35 €/kuu

Osalejate arv: 10-12
Juhendaja: Argo Aruvald

 

NUKUTEATER 1.-3. klass "Vääna Näidikud" 

Teeme ise nukuteatrit, meisterdame nukke, proovime kätt lavakujunduses. Nukuteatri ringis saame osa loomisrõõmust, meisterdamisest ja kunstist. Valmistatud nukkudele mängime elu sisse. Läbi erinevate rollimängude õpime sõna- ja väljenduskunsti, areneb esinemisjulgus, loovus ja koostööoskus. 

Toimumisaeg: reedeti 13:25 - 15:05

Juhendaja: Ulvi Valle

 

NÄITERING 4.-6. klass "Lava Keskpunkt"

Näiteringis arendame ringis osalevate õpilaste eneseväljendus- ja koostööoskust. Lisaks treenime mälu, diktsiooni, loovust, esinemisjulgust ning toimetulekut ootamatustega. Eelkõige aga veedame mõnusasti aega vahvate sõpradega ja piilume pisut teatritegemise telgitagustesse.

Toimumisaeg: teisipäeviti 14:20 - 15:05

Juhendaja: Leena Lumi

 

PALLIRING 1.-6. klass 

Laste üldfüüsilise, käelise osavuse arendamine / tugevdamine, koordinatsiooni parandamine läbi erinevate pallimängu oskuste arendamise ning ettevalmistamine erinevatele pallitreeningutele.

Toimumisaeg: esmaspäevitit 15:10 - 15:55

Osalemistasu: 25 €/kuus

Osalejate arv: 16

Juhendaja: Age Mitt

 

MALERING 1.-5. klass 

Huviringi peamisteks ülesanneteks on valmistada ette mitmekülgselt haritud, laia silmaringiga noori, tagada sportlik järjepidevus males. Male reeglite, loogika, taktika ja strateegia omandamine. Samuti arendab male loogilist mõtlemist ja distsipliini, mis võimaldab õpilastel tulevikus lihtsamalt omandada reaalaineid.

Maleringis osaleja saab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi malest. Tutvutakse male ajaloo ja reeglitega. Lahendatakse ülesandeid, mängitakse ja analüüsitakse partiisid. Toimub ringisisene turniir.

Tunnid alates 12. septembrist

Toimumisaeg: esmaspäeviti 15:00 - 15:45

Osalemistasu: 24 €/kuu

Osalejate arv: 12
Juhendaja: Jaan Urgas