1.02.23
 

 

Kohatasude määrad

 

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2022 aasta seisuga ei olnud rahvastikuregistris Harku vald, siis on vanema osa 20% palga kuutasu alammäärast (2023. aastal 145 €);
  • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2022 aasta seisuga rahvastikuregistris Harku vald, siis on vanema osa 15% alammäärast (2023. aastal 108,75 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2022 aasta seisuga Harku vald, siis on vanema osa 10% alammäärast (2023. aastal 72,5 €).

 

Kohatasust vabastamine

 

Tingimused:

  • vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
  • kelle lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
  • vanem esitab Harku Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

 
Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

  • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, õppimise korral 19. aastast), juhul kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2022 a. seisuga Harku vald. Lapse rahvastikuregistri järgne elukoht asub Harku vallas.
  • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
  • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
  • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.