Vastuvõtt lasteaeda

Lapsele lasteaiakoha taotlemine 2023/2024 õppeaastaks

Üksikud vabad lasteaiakohad Harku valla lasteaedades

Lasteaiaeluga kohanemine

Kodu kujundab lapse minapildi. Lasteaial on kodu toetav roll.

Lapse esmakordne  tulek lasteaeda on lapse elus murranguline sündmus. Vanemad on lapse jaoks kõige olulisemad ja neist  eemal viibimine  on tema jaoks suur muutus. Selleks, et laps hästi kohaneks on vajalik kodu ja lasteaia tihe koostöö, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

Vanemate positiivne hoiak lasteaia suhtes on samuti tähtis, kuna laps tajub vanemate tundeid (ka alateadlikke),  võib ta kujundada  enda suhtumise nende põhjal. Lapsel on kergem, kui tema kodune päevakava  aegamisi lasteaia päevakavaga kohandada ( nt mõelda läbi ärkamise ja söögiajad ning lõunauinaku ja õhtuse magamaminemise aeg).

Alguses on soovitav tulla koos lapsega tutvuma lasteaia maja ja õuealaga, ruumide, õpetajate ning teiste lastega. Hea on ka rääkida lapsele, mida lasteaias tehakse ning millised tegevused teineteisele järgnevad, sest teadmatus võib last hirmutada.

Soovitav on alguses jätta laps üksi lasteaeda lühemaks ajaks ning sujuvalt päeva pikendada, sest nii loote lapsele turvatunde, et vanemad ikka tulevad  tagasi ning see on eelduseks, et laps lasteaias end hästi tunneks. Esimestel päevadel ei ole soovitatav last lasteaeda magama jätta, sest uuringud näitavad, et võõras kohas magamise ees tunnevad lapsed enam hirmu kui näiteks võõras kohas söömise ees. Lasteaiast koju jõudes tuleks varuda aega muljete jagamiseks ja ka murede ärakuulamiseks  ning lihtsalt omavahel olemiseks. Mida väiksem on laps, seda enam vajab ta ka füüsilist lähedust – kallistage ja hoidke teda süles.

 Ka vanemad vajavad toetust  ja selleks jagage oma kogemusi ning mõtteid julgelt õpetajatega. Kui kohanemisperiood on sujuv,  tunneb laps end turvaliselt ning seetõttu väheneb ka haigestumise võimalus. Kohanemiseks kulub keskmiselt üks kuu.