Kaasaegne õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks ning meeskonna liikmeks. Õppekava muudatused vastavad  tööjõu tuleviku ootustele, kus on oluline kujundada õppijas elulisemaid oskusi ja pädevusi  koostööks ning kiireks kohanemiseks, kriitiliseks mõtlemiseks ning loovalt probleemide lahendamiseks. 

Efektiivne suuline ja kirjalik kommunikatsioon, info otsimine ja analüüsimine, tehnoloogia kasutamine tööks ja õppimiseks on endastmõistetav. Nende arengutega kaasaskäimiseks on koolil möödapääsmatu panustada kooli õppe- ja kasvatustöö kaasaegse sisu loomisesse ja praktikasse viimisesse.  

VMK õppe- ja kasvatustööd reguleerivad juhenddokumendid

 

 

Sotsiaalpedagoog Psühholoog Kooliõde Eripedagoog Logopeed
Gerli Vainomaa Piret Sommer Natalia Nikandrova Katrin Saaremägi Sirle Kaljend
         
T ja K 8:30 - 14:00 K 8:30 - 14:00 K 9:30-15:00 N ja R 9:30-16:00

E 13:25 - 15:05

K 8:30 - 11:05