Kaasaegne õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks ning meeskonna liikmeks. Õppekava muudatused vastavad  tööjõu tuleviku ootustele, kus on oluline kujundada õppijas elulisemaid oskusi ja pädevusi  koostööks ning kiireks kohanemiseks, kriitiliseks mõtlemiseks ning loovalt probleemide lahendamiseks. 

Efektiivne suuline ja kirjalik kommunikatsioon, info otsimine ja analüüsimine, tehnoloogia kasutamine tööks ja õppimiseks on endastmõistetav. Nende arengutega kaasaskäimiseks on koolil möödapääsmatu panustada kooli õppe- ja kasvatustöö kaasaegse sisu loomisesse ja praktikasse viimisesse.  

VMK õppe- ja kasvatustööd reguleerivad juhenddokumendid

 

 

HEV koordinaator

Sotsiaalpedagoog

Eripedagoog

Kooliõde

Pirgit Paalo-Padjus

Evely Kaibijainen

Katrin Saaremägi

Natalia Nikadrova

 pirgit.paalopadjus@harku.ee

  evely.kaibijainen@harku.ee

  katrin.saaremagi@harku.ee

 

Mob: 58  788 462

Mob: 53 068 183

Mob: 57 704 024

 

 

 

 

K 12:00 - 15:00

 

 

HEV koordinaator

Sotsiaalpedagoog

Eripedagoog

Kooliõde

Pirgit Paalo-Padjus

Evely Kaibijainen

Katrin Saaremägi

Natalia Nikadrova

 pirgit.paalopadjus@harku.ee

  evely.kaibijainen@harku.ee

  katrin.saaremagi@harku.ee

 

Mob: 58  788 462

Mob: 53 068 183

Mob: 57 704 024

 

 

 

 

K 12:00 - 15:00

 

VMK tugitegevuste ülesanded