Pikapäevarühm

Meie koolis on võimalik õpilastel viibida pärast õppetundide lõppu pikapäevarühmas kell 12.30 - 15.55. 

Pikapäevarühm on mõeldud eelkõige lastele, kes elavad koolist kaugemal, kellel ei ole võimalik pärast tundide lõppu koju minna ning kes ootavad koolibussi või osalevad koolis toimuvates huviringides või treeningutes.

Pikapäevarühmas on võimalik lapsel puhata, tegeleda koduste õpiülesannetega, veeta aega looduses ja värskes õhus, lugeda, mängida. Püüame pakkuda lastele erinevaid ajaveetmise võimalusi (õues käimine, mängud, joonistamine, filmide vaatamine jne), et toetada laste terviklikku ja tervislikku arengut. Igal päeval toimub vähemalt üks pikapäevarühma tund väljas. 

 

VMK pikapäevarühma töö korraldamise tingimused ja kord

PIKAPÄEVARÜHMA registreerumise avaldus 

Kahjuks sellest õppeaastast ikkagi ARNO keskkonnas veel registreerumist ei toimu.

 

       

 

Täiendavate küsimuste korral aitab pikapäevarühma õpetaja Piia Märtson piia.martson@vaanakool.edu.ee ja infojuht Krista Teearu krista.teearu@vaanakool.edu.ee

Seoses liikumispiiranguga koolimajas saate infot lapse ning järeltulemiste kohta valvelaua telefoni numbrilt: 555 624 54

Laps osaleb rühmas vastavalt lapsevanema avalduses esitatud andmetele. Lapse osaluse pikapäevarühmas märgib õpetaja Stuudiumi keskkonda. Kui laps soovib pikapäevarühmast varem lahkuda, palume lapsevanemal edastada vastavasisuline info õpilaspäeviku vahendusel pikapäevarühma õpetajale. Õpilase lahkumisel õpetajat teavitamata ei saa kool õpilase eest vastutada. Pikapäevarühma ajal ei ole õpilasel lubatud minna kooli territooriumilt välja, kui ei ole kokkulepitud teisiti.