Meie kool on osalenud/osaleb järgmistes projektides

 

Liikuma Kutsuv Kool on Eestis välja töötatud haridusuuendusprogramm, mille siht on, et liikumine kujuneks koolipäeva ja koolikultuuri loomulikuks osaks.

Liikuma Kutsuv Kool tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning programmis osalevate koolide kogemustele. VMK liitus LLK võrgustikuga 2022 a. 

2018 aastal taotles kool lasteaiale HITSAlt toetust ProgeTiiger taotlusvoorus digivahendite soetamiseks. Täpsema ülevaate seadmete kasutamise ning lõimimise kohta VMK lasteaia õppekavaga saab tutvuda siin.

Arvuti teel juhitavad seadmed õppetööks

 

2018 aastal taotlesime PRIAlt edukalt lasteaiale toetust kaasava hariduse projektile, mille eesmärgiks oli suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades ja kujundades seeläbi laste tervislikke toitumisharjumusi ning tõstes laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

 

Samm-sammult õppeprogramm on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut, õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse tervele lastegrupile, mitte ainult kindlale sihtrühmale.

 

 

Sihtasutus Noored Kooli (NK) loodi 2006. aastal Heateo Sihtasutuse ja Swedbank poolt. NK on selle aja jooksul Eesti haridusse juurde toonud üle 145 mitmekülgse taustaga motiveeritud ja tegusa inimese, kes on NK programmi vältel töötanud selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse, mis tagab talle võimalikult laiad valikud elus. Vääna Mõisakool liitus projektiga 2017/2018 õppeaastal.

 

 

2017/2018 õppeaasta 

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja INNOVE vahendusel rahastatud projekt "Grupiprotsessi juhtimine, kasutades suhtlusoskusi ja sotsiomeetrilisi tegevusi" (meede: „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid")

Projekti kokkuvõte

2016/2017 õppeaasta

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja INNOVE vahendusel rahastatud projekt "Koolimeeskonna digipädevuse arendamine" (meede: „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid")

Projekti kokkuvõte

 

2019 - 2022

ERASMUS+ KA2 projekt ""Meediapass põhikooliõpilastele: meie meediateekond lasteraamatu kangelasteni Euroopa kirjanduse näitel" ülevaade. 01.09.2019 - 31.08.2021, maksumus 29 365 €. Projekti rahastab Euroopa Liit.

Prantsusmaa õpirände ülevaade

Itaalia õpirände ülevaade

 

2019 - 2022

ERASMUS+ KA1 projekti "Koostööl põhineva projektõppe rakendamine õppe- ja kasvatustöös"  ülevaade ja tegevuskava (2019-2021) Projekti kestus 01.09.2019 - 31.08.2021, maksumus 23 290 €. Projekti  rahastab Euroopa Liit. Projekti lõpparuanne

 

Gamification in education  ICT in education  LEGO listening Mind-mapping   Stop motion

Kursuse eesmärgid  Haridusasutuste poliitikad ja meetmed  Vähemuste, pagulaste ja migrantide individuaalne toetus  Keeleõpe ja integratsioon  Inegratsiooni ning multikultuursust toetav poliitika

2015 - 2017

ERASMUS+ projekti  "Õpilase individuaalsuse märkamine ning arendamine õppe- ja kasvatustöös" ülevaade   Projekti rahastas Euroopa Liit.

2014 - 2015 

ERASMUS+ projekti „Õpikeskkond õpilase arengu kujundamiselülevaade  Projekti rahastas Euroopa Liit.

 

 

Geeks on Wheels

Geeks on Wheels projekti käigus käivad noorteorganisatsiooni Microsoft User Group liikmed mööda Eestit ning jagavad oma teadmisi ja vaimustust IT vastu. Projekt on keskendunud eelkõige Eesti väiksemate asulate koolidele. Ühe tuuriga külastatakse nädala jooksul kuut kooli ning tutvustatakse kõige uuemat ja vingemat tehnoloogiat - tahvelarvuteid, nutikellasid, virtuaalreaalsust ning palju muud. Projekt on olnud väga edukas ning siiani on teadmisi jagatud juba üle 6000 õpilasele. Geeks on Wheels projekt loodi Microsoft Student Partnerite poolt ning organisatisooni MUG.ee liikmete poolt, mis ühendab aktiivseid tehnoloogiahuvilisi noori ning Microsofti.

 

 

Kaitse end ja aita teist  

KEAT on mõeldud Eestimaa koolide 6. klasside õpilastele. Laagris pannakse maakondade esindusvõistkonnad proovile vee-, tule- ja liiklusohutuse, esmaabi, orienteerumise, tsiviilkaitse, politsei ning tervise valdkondades - ikka selleks, et noored oleksid julgemad ja teadlikumad käitumaks vastavalt ohuolukorrale.

 

 

Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel rikastame loodusõpet õppekäikudega. Väljasõidud pakuvad õpilastele mitmekesist looduskeskkonda, kaasaegseid õpimeetodeid ning ehedaid elamusi. 

Harjumaa looduskeskuste õppeprogrammid 2016/2017

VMK õuesõppe retked 2017/2018

Vääna MK Silma Õpikojas 2019 kevadel. Vaata pilte meie FB lehel!

 

 

Turvaline kool

 

 

Tegus ja nägus mõisakool

 

 

Muraste koolimaja istumisaluste kudumise projekt

 

 

Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas