« Tagasi

Harku valla suvine valverühm

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 1. juulist kuni 31. juulini 2019. a  Alasniidu Lasteaia Harkujärve Lasteaias aadressiga J.Venteri tee 6, Harkujärve küla.

Valverühma komplekteerimine toimub avalduste alusel kuni kohtade täitumiseni.

 

Avalduses palume märkida soovitud periood

I nädal      01.- 05.07.2019

II nädal     08.- 12.07.2019

III nädal    15.- 19.07.2019       

IV nädal    22.- 26.07.2019               

V nädal     29.- 31.07.2019 

 

Suvine valverühm on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.30.

Kohatasu arvestatakse vastavalt määrusele „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord"

Toidupäeva maksumus on 5,00 €.

Koha saamisel suverühma tuleb tasuda ettemaksuna nii kohamaks kui ka kogu toiduraha olenemata sellest, kas laps kasutab näidatud perioodil valverühma kohta või mitte. Tagasiarvestust koha kasutamata jätmise puhul ei toimu.

 

Digiallkirjastatud avaldus palume saata e-posti aadressil kai.edo@alasniidulasteaed.eu