Koolikoha taotluse esitamine 1. klassi

Alates 17. jaanuarist kuni 13. märtsini ootame taotlusi ARNO e-keskkonna kaudu.

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks seitsmeaastaseks.

Koolikoha taotlemiseks tuleb esmalt sisse logida e-keskkonda (Piksel.ee/arno/harku), kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d, ja kinnitada oma kontaktandmed. Seejärel valida "koolimineku taotlus". Koolikoha määramisel lähtutakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedusest koolile ja sama pere teiste laste õppimisest samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.
 
 
Elukohajärgse kooli määramisest teavitatakse vanemat hiljemalt 15. aprilliks ARNO e-keskkonna kaudu. Seejärel on vanemal võimalus kümne päeva jooksul vastata samas e-keskkonnas pakkumisele, kas kinnitades või loobudes koolikohast. Koolikohapakkumised tehakse esmalt lastele, kelle elukoht on koha taotlemise protsessi ajal Harku vald ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.
 
 
 
Kui laps ei ole terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.  Edasilükkamise jaoks esitab lapsevanem taotluse koolivälisele nõustamismeeskonnale. Esialgse ülevaate lapse teadmistest, õpioskustest ja rühmas töötamisest saab lapsevanem rühmaõpetajatelt.
 
 
Kui laps alustab kooliteed varem ning käesoleva aasta 1. oktoobriks ta ei ole veel 7- aastane, tuleb koolimineku taotlusele eelnevalt paluda lapse lasteaiast või kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovitus kooli minekuks ning see esitada valla haridus- ja kultuuriosakonda koos sooviga koolimineku taotlus esitada.
 

 

Lisainfot leiad SIIT või küsi abi üldharidusspetsialistilt Reelika Lõhmuselt tel 609 0492 või e-posti aadressil Reelika.Lohmus@harku.ee.

 

Koolikoha taotluse esitamine 1. klassi