Sotsiaalpedagoog Tiina Savisaar
tiina.savisaar@vaanakool.edu.ee

Sotsiaalpedagoog koordineerib võrgustikutööd erinevate osapoolte vahel (laps, õpetaja, lapsevanem, erinevad spetsialistid), mille eesmärk on ennetada laste sotsiaalseid probleeme ning aidata lahendada erinevaid muresid.

Toetav ümarlaud

Alates 2015. aasta sügisest tegutseb Vääna Mõisakoolis toetav ümarlaud. Ümarlaua eesmärk on kaasa aidata laste ja õpetajate heaolule koolis ning luua tugivõrgustik, kellega koostöös erinevatele küsimustele lahendusi leida. Ümarlauas osalevad erinevad kooli töötajad vastavalt vajadusele ja ümarlaua teemale - lasteaia õpetajad, õppejuht-sotsiaalpedagoog Tiina Savisaar ja koolijuht Heli Rannik.

Ümarlauda on oodatud kõik lapsevanemad, õpetajad ja lapsed, kes soovivad vabas ja toetavas õhkkonnas arutada tekkinud küsimusi või muresid seoses õppe- ja kasvatustööga lasteaias. Koostöös lapsevanema, õpetaja või lapsega püüame leida võimalikke lahendusi.

Osalemiseks palume eelnevalt kirjutada õppejuht-sotsiaalpedagoogile Tiina Savisaar  tiina.savisaar@vaanakool.edu.ee, et leppida kokku kohtumise aeg.