Tunniplaan

        Stuudium

       Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Õppetöö korraldus kuni 02.05. 2021 a.

Piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid

Valitsus otsustas, et 3. maist saab kooli minna 1.—4. klass.
Teistele klassidele jätkub praegu distantsõpe.
26. aprillist saab välitingimustes tegeleda huvitegevuse- ja haridusega, noorsootöö, täiendkoolituse- ja õppega. 3. maist võib neid tegevusi läbi viia ka siseruumides. 
 
Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav viia lapsi vaid vältimatu vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine. Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused vaadatakse üle järgmisel nädalal.
 
Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda  kontaktõppena
Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.