2.09.21

2022/2023 vastuvõtt (Kool ja lasteaed)

Jaanuaris 2022 alustatakse Harku Vallavalitsuses 2022/2023 õppeaasta esimeste klasside komplekteerimist ning veebruaris 2022 saab taotleda lasteaia kohta. Nii kooli mineva lapse, kui lasteaia kohta sooviva lapse vanemal tuleb täita vastav taotlus haridusasutuste haldussüsteemis ARNO 

 
 

Kooli õppima asuva lapse vanem saab esitada taotluse koheselt peale lapse kinnitamist kooli (soovituslikult juunis-juulis).  

Vabade õppekohtade olemasolul (2.-6. klass) tuleb esitada taotlus e-keskkonda ARNO, lisades taotluse juurde järgmised dokumendid:

  • koopia isikutunnistusest
  • klassitunnistus 
  • väljavõte õpilasraamatust
  • tervisekaart
  • taodelda õpilaspilet:
     

Lasteaia koha taotlejad!

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. Hetkel VMK lasteaias vabu kohti ei ole

Lasteaiakoha taotlemine ja kohatasu määrad

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades

 

Taotluse esitamise ning lasteaiakoha jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Lemme Hirvelt e-posti aadressil lemme.hirv@harku.ee või telefonil 606 3805

Eelkool 2022/2023

2021/2022 eelkoolis vabu õppekohti ei ole.

2022/2023 õa eelkooli registreerumine avatakse juunis 2022 ning on avatud kuni septembri lõpuni või kohtade täitumiseni. Hiljemalt  septembris võetakse kõigi registreerunutega ühendust.  

Eelkoolis osalemise tasu on 20€/kuu ning maksimaalne osalejate arv 20 last.

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta

VMK eelkooli õppekava