21.09.22

Koolikoha taotlejale!

2022/2023. õppeaastaks 1. klassi taotluste esitamine toimus 17.01.-13.03.22  ARNO e-keskkonnas.

Lisainfo üldharidusspetsialistilt Reelika Lõhmuselt tel 609 0492 või e-posti aadressil Reelika.Lohmus@harku.ee.

 

 
 

Kooli õppima asuva lapse vanem saab esitada taotluse koheselt peale lapse kinnitamist kooli (soovituslikult juunis-juulis).  

Vabade õppekohtade olemasolul (2.-6. klass) tuleb esitada taotlus e-keskkonda ARNO, lisades taotluse juurde järgmised dokumendid:

  • koopia isikutunnistusest
  • klassitunnistus 
  • väljavõte õpilasraamatust
  • tervisekaart
  • taodelda õpilaspilet:
     

Lasteaia koha taotlejad!

Vääna Mõisakooli lasteaias on kaks liitrühma 3-7 aastastele lastele. 

2022/2023 õppeaastaks lasteaeda kohataotluse esitamine toimus 01.02.-01.03.22 ARNO e-keskkonnas.

Lasteaiakoha taotlemine ja kohatasu määrad

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades

 

Lisainfot saab alusharidusspetsialistilt Piret Klooren e-posti aadressil piret.klooren@harku.ee või telefonil 606 3805

Eelkool 2022/2023

Ootame eelkooliga liituma 6-7 aastaseid lapsi. Õppepäev toimub üks kord nädalas.
 
2022/2023 õppeaasta grupp alustab septembri keskel ja tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16:00-17:15.

 

Eelkoolis osalemise tasu on 25€ kuus.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel eelkooli tunde ei toimu.
Tunnid toimuvad Vääna Mõisakoolis.

 

2022/2023 õa eelkooli registreerumine on avatud kuni kohtade täitumiseni. Maksimaalne osalejate arv 20 last.

 

Juhendajad: Leena Lumi

Avaldus eelkooli vastuvõtu kohta 2022/2023 õa avalduste vastuvõtt

VMK eelkooli õppekava