Huviringid

Meie koolis on lastele  ja  noortele  mitmeid vaba  aja  veetmise  võimalusi  läbi  erinevate huvialaringide.  2014. aastal sai Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa meie Huvikool Faehna (reg.nr. 90010213).

 

 

 

 

 


Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid huviringides on:

  • luua õpilastele turvaline ja toetav keskkond mitmekülgseks arenguks;
  • äratada huvi erinevate valdkondade vastu;
  • toetada õpilasi huvide ja võimete järjepideval arendamisel;
  • aidata  kujuneda  isiksusel,  kes  on  aktiivne,  positiivse  ellusuhtumise  ja  loova mõtlemisega, väärtustab ennast, hoolib ümbritsevast ja arvestab teistega.

Vääna mõisakooli sihtasutuse ja lapsevanema vaheline huviringi leping õppeaastaks 2019/2020

NB! Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui lapsevanem on huviringi registreerimisvormi edukalt esitanud ja on nõustunud huviringi töö korraldusega.

VÄÄNA MÕISAKOOLI HUVITEGEVUSE PLAAN 2019/2020 ÕPPEAASTAL 

 

Huviringide kirjeldus

Avatud lisarühm 1.-3.klasside PUUTÖÖ huviringi. 

Ringid alustavad tööd septembri teisest nädalast.

 

JALGPALL 1.-3. klass ja 4.-6. klass

Trennid toimuvad järgmiselt:

1.-3. klass

N kell 15.10-15.55

R kell 14.20-15.05

4.-6. klass

E kell 15.10-15.55

R kell 15.10-15.55

 

Huviringist osavõtmiseks tuleb lapsevanematel täita Keila JK liikmeks astumise avaldus, kus tuleb valida treeninggrupiks Vääna Mõisakool. Seda saab teha siin- http://www.keilajk.ee/tule-trenni/liitu-treeningutega/


Osalemistasu: Treeningud on 2x nädalas 45min ning osavõtutasu on 20€/kuu. Õpilastele, kes saavad osaleda ainult ühel korral nädalas on kuutasu 15 eurot. NB! Õpilastest kes osalevad ainult ühes tunnis, palun andke teada ringijuhendajale, et Keila JK saaks väljastada arve õigesti.
Osalejate arv: 10-30
Juhendaja: Keila JK

 

KUNSTIRING 1.-2. klass

Kunstiringis meisterdatakse tähtpäevadeks; kasutatakse loomingus looduslikku materjali; tehakse paberi- ja kartongitöid, sh origamit; proovitakse mitmesuguseid trükitehnikaid; joonistatakse ja maalitakse eri tehnikates; õpitakse kergemaid kangatöid; voolitakse eri materjalidest.

 

Avaldus 1.-2. klassi KUNSTIRINGI registreerumiseks siin
 

Osalemistasu: 15€/poolaasta
Osalejate arv: 8-12

Juhendaja: Tiia Pällo 

 

PUUTÖÖ 1.-3. klass    Ringi kohad on TÄIS!

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Osalemistasu: 25€/kuu
Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Allan Haak

 

PUUTÖÖ 1.-3. klass lisarühm

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada. Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

 

Avaldus lisarühma 1.-3. klassi PUUTÖÖ HUVIRINGI registreerumiseks siin

 

Osalemistasu: 25€/kuu
Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Kaido Kreek

 

TANTSURING TÜDRUKUTELE 1.-5. klass

Õppekava aluspõhimõtteks on tekitada lastes huvi tantsu ja enesearendamise vastu ning hoida tasakaalus laste loomulik eneseväljendusrõõm ning tantsutehnika õpetamine. Emotsionaalselt rikka, mitmekülgse treeningu eesmärgiks on anda lastele hea kehakool, tantsutehnika, oma keha tunnetus, hea koordinatsioon, arendada esinemisjulgust ja väljendusoskust ning kujundada lapses kindel liikumisharjumus.

 

Avaldus 1.-5. klassi TÜDRUKUTE TANTSURINGI registreerumiseks siin

 

Osalemistasu: 10€/kuu
Osalejate arv: 8-16
Juhendaja: Svea Sokka

 

NÄITERING 1.-3. klass ja 4.-6. klass

Näiteringis arendame ringis osalevate õpilaste eneseväljendus- ja koostööoskust. Lisaks treenime mälu, diktsiooni, loovust, esinemisjulgust ning toimetulekut ootamatustega. Eelkõige aga veedame mõnusasti aega vahvate sõpradega ja piilume pisut teatritegemise telgitagustesse.

 

Avaldus 1.-3. klassi NÄITERINGI registreerumiseks siin

 

Avaldus 4.-6. klassi NÄITERINGI registreerumiseks siin

 

Osalemistasu: Õpilasele tasuta
Juhendaja: Leena Valend

 

MyDance 1.-2. klass ja 3.-6. klass

Trennid toimuvad järgmiselt:

1.-2. klass

E kell 14:20-15:05

K kell 13:25-14:10

 

Näidistund:

4.sept kell 13:25-14:10

 

3.-6. klass

E kell 15:10-15:55

K kell 15:10-15:55

 

Näidistund:

4.sept kell 15:10-15:55

 

9.september alustatakse tavapäraste tundidega.

 

Huviringist osavõtmiseks tuleb lapsevanematel registreerida laps tundi MyDance kodulehel, kus tuleb valida treeninggrupiks Vääna Mõisakool. Seda saab teha siin - http://www.mydance.ee/tantsugrupid/harku-vald/vaana-moisakooli-tg/
Osalemistasu: 35€/kuu - treeningud on 2x nädalas.
Osalejate arv: 10-15
Juhendaja: MyDance

 

KUNSTIRING 3.-6. klass

Kunstiringis proovitakse klaasitöid; tehakse mitmesuguseid voolimistöid; valmistatakse skulptuure; katsetatakse kipsitöid; meisterdatakse; maalitakse kangale; tehakse akvarell-, guašš-, pastell- ja akrüülmaale; proovitakse trükitehnikaid; õpitakse pliiatsi-, söe- ja sangviinitehnikat; tutvutakse animatsioonitehnikate ja montaažitööga.

 

Avaldus 3.-6. klassi KUNSTIRINGI registreerumiseks siin

 

Osalemistasu: 15€/poolaasta
Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Tiia Pällo

 

ROBOOTIKA 3.-6. klass   Ringi kohad on TÄIS!

Robootikaringis õpitakse iseseisvalt või juhendi järgi ehitama autonoomseid roboteid ja neid programmeerima. Programmeeritud robot täidab etteantud ülesandeid. Toimuvad robotite vahelised võistlused erinevatel aladel. Tööprotsess arendab tehnilist, ruumilist, ja loovat mõtlemist.  Huviringi tegevused sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele.

Osalemistasu: 20€/kuu
Osalejate arv: 8-12
Juhendaja: Allan Haak

 

MILITAARNE SEIKLUSRING 3.-6. klass

Seiklusringis õpitakse telki püstitama, sööki-jooki lõkkel valmistama. Meisterdatakse ise ragulka, vibu ja lastakse märki. Õpitakse raadioside protseduure, käemärke, kuuldekoode ja sõnumit edastama. Õpitakse tundma kaardi tingmärke ja kasutama kompassi. Pannakse kokku militaarmudeleid. Toimuvad rattamatkad Humala varjenditesse ja Naage koobastesse. Vaadatakse sõjaajaloolisi filme ning külastatakse sõjamuuseumi.

 

Avaldus 3.-6. klassi SEIKLUSRINGI registreerumiseks siin

 

Osalemistasu: 20€/kuu
Osalejate arv: 10-15
Juhendaja: Kristo Pals