Huviringid ja treeningud

 

Meie koolis on lastele  ja  noortele  mitmeid vaba  aja  veetmise  võimalusi  läbi  erinevate huvialaringide.  2014. aastal sai Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa meie Huvikool Faehna (reg.nr. 90010213).

 

 

 

 

 

 

 

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid huviringides on:

 • luua õpilastele turvaline ja toetav keskkond mitmekülgseks arenguks;
 • äratada huvi erinevate valdkondade vastu;
 • toetada õpilasi huvide ja võimete järjepideval arendamisel;
 • aidata  kujuneda  isiksusel,  kes  on  aktiivne,  positiivse  ellusuhtumise  ja  loova mõtlemisega, väärtustab ennast, hoolib ümbritsevast ja arvestab teistega.

 

Kui teil on huviringidega seoses küsimusi, palume pöörduda huvijuhi poole liina.ergma@vaanakool.edu.ee

 

Huviringide ajakava 2016.-2017. õppeaastal

 

Avaldus huviringides ja pikendatud koolipäeva rühmas osalemiseks

 

Enamik huviringe on õpilastele tasuta. Tasulised on järgmised huviringid (täpne kuutasu suurus sõltub osalejate arvust, välja on toodud orienteeruvad hinnad):

 • Kergejõustik 1.-6. klass (Väät) - 25 eurot/kuu. Kui laps on märgitud Harku valla kodulehel sellesse huviringi, on kuutasu 20 eurot. (http://www.harku.ee/spordi/huvitegevuse-toetamine)
 • Puutöö 2.-3. klass (Haak) - 18 eurot/kuu
 • Robootika 4. - 6. klass (Haak) - 18 eurot/kuu
 • Käsitöö 1. - 6 klass (Valle) - 2 eurot vahendite tasu/kord (tasutakse poolaasta kaupa)
 • Kunstiring 1.-3. klass ja 4. - 6. klass (Pällo) - 2 eurot vahendite tasu/kord (tasutakse poolaasta kaupa)
 • Klaveriõpe (individuaalne) (Järvlepp) - 15 eurot/tund
 • Klaveriõpe (rühmaõpe) (Järvlepp) - 8 eurot/tund
 • Prantsuse keel (Espe) - 12 eurot/kuu
 • Soome keel (Ergma) - 12 eurot/kuu