Meie koolis on võimalik õpilastel viibida pärast õppetundide lõppu pikapäevarühmas kell 12.15 - 15.45. 

Pikapäevarühm on mõeldud eelkõige lastele, kes elavad koolist kaugemal, kellel ei ole võimalik pärast tundide lõppu koju minna ning kes ootavad koolibussi või osalevad koolis toimuvates huviringides või treeningutes.

Pikapäevarühmas on võimalik lapsel puhata, tegeleda koduste õpiülesannetega, lugeda, mängida. Püüame pakkuda lastele erinevaid ajaveetmise võimalusi (õues käimine, mängud, joonistamine, filmide vaatamine jne), et toetada laste terviklikku ja tervislikku arengut.

 

Pikapäevarühma päevaplaan
 
Kellaaeg Tegevused
12.15 - 13.00 Vaba tegevus õues (halva ilma korral sees)
13.10 - 13.55

Õppetöö õpilastele, kes lahkuvad kell 13.55

Vaba tegevus õues (halva ilma korral sees)

13.55 - 14.05 Oode
14.05 - 14.50 Õppetund
14.50 - 15.45 Vaba tegevus õues (halva ilma korral sees)

 

  • PPR õppetund on ette nähtud koduste tööde tegemiseks ja tunnis pooleli jäänud tööde lõpetamiseks.
  • Õpilane on kohustatud tehtud tööd ette näitama PPR juhendavale õpetajale.
  • Õpilane teavitab PPR õpetajat, kui ta peab varem ära minema.

 

 

Pikapäevarühmas osalemiseks palume lapsevanemal täita elektrooniline avaldus, mis on kättesaadav siit.

 

Täiendavate küsimuste korral aitab huvijuht Sirli Kirst  sirli.kirst@vaanakool.edu.ee

Laps osaleb rühmas vastavalt lapsevanema avalduses esitatud andmetele. Lapse osaluse pikapäevarühmas märgib õpetaja Stuudiumi keskkonda. Kui laps soovib pikapäevarühmast varem lahkuda, palume lapsevanemal edastada vastavasisuline info klassijuhatajale või pikapäevarühma õpetajale. Õpilase lahkumisel õpetajat teavitamata ei saa kool õpilase eest vastutada. Pikapäevarühma ajal ei ole õpilasel lubatud minna kooli territooriumilt välja, kui ei ole kokkulepitud teisiti.