Meie koolis on võimalik õpilastel viibida pärast õppetundide lõppu pikapäevarühmas kell 12.15 - 15.45. 

Pikapäevarühm on mõeldud eelkõige lastele, kes elavad koolist kaugemal, kellel ei ole võimalik pärast tundide lõppu koju minna ning kes ootavad koolibussi või osalevad koolis toimuvates huviringides või treeningutes.

Pikapäevarühmas on võimalik lapsel puhata, tegeleda koduste õpiülesannetega, lugeda, mängida. Püüame pakkuda lastele erinevaid ajaveetmise võimalusi (õues käimine, mängud, joonistamine, filmide vaatamine jne), et toetada laste terviklikku ja tervislikku arengut.

Pikapäevarühmas osalemiseks palume lapsevanemal täita pikapäevarühma avaldus, mis on kättesaadav siit.

 

Täidetud avaldus palume tuua klassiõpetaja kätte või saata liina.ergma@vaanakool.edu.ee

Laps osaleb rühmas vastavalt lapsevanema avalduses esitatud andmetele. Lapse osaluse pikapäevarühmas märgib õpetaja Stuudiumi keskkonda. Kui laps soovib pikapäevarühmast varem lahkuda, palume, et lapsevanem edastaks vastavasisulise info klassijuhatajale või pikapäevarühma õpetajale. Õpilase lahkumisel õpetajat teavitamata ei saa kool õpilase eest vastutada. Pikapäevarühma ajal ei ole õpilasel lubatud minna kooli territooriumilt välja, kui ei ole kokkulepitud teisiti. 

2016/2017 õppeaasta pikapäevarühmade ja tasuta huviringide tunniplaan.