VÄÄNA MÕISAKOOLI ÕPILASENA

 

KÄITUN TEISTEGA NII, NAGU TAHAN, ET MINUGA KÄITUTAKSE.

Mul on TERE alati kaasas.

Märkan ja aitan abivajajat.

Olen sõbralik, aus ja viisakas.

Hoian kõikjal puhtust ning korda.

Minu välimus on alati korrektne.

Koolis kannan koolivormi ja vahetusjalatseid.

Üleriideid hoian garderoobis.

 

HOIAN OMA KODU JA LÄHEDASI, KOOLI JA KOOLIPERET,

LOODUST JA EESTIMAAD.

Olen alati õigel ajal õiges kohas.

Töötan tundides aktiivselt kaasa ja teen kõik selleks, et teistel oleks hea õppida ja õpetajal tore õpetada.

Olen õpihimuline ja valmistun järjepidevalt igaks tunniks.

Koolimajas liigun rahulikult, väärikalt.

Jälgin oma sõna- ja häälekasutust.

Luba küsimata teiste asju ei võta.

Õppetööd segavad esemed jätan koju.

 

PEAN KINNI KOKKULEPETEST JA LUBADUSTEST,

VASTUTAN OMA TEGUDE EEST.

Minu mobiiltelefon on koolikotis hääletul režiimil.

Hoian hoolikalt isiklikku ja kooli vara.

 

VÄÄRIKALT KÄITUDA ON AUASI!