Pikapäevarühm

Meie koolis on võimalik õpilastel viibida pärast õppetundide lõppu pikapäevarühmas kell 12.30 - 15.55. 

Pikapäevarühm on mõeldud eelkõige lastele, kes elavad koolist kaugemal, kellel ei ole võimalik pärast tundide lõppu koju minna ning kes ootavad koolibussi või osalevad koolis toimuvates huviringides või treeningutes.

Pikapäevarühmas on võimalik lapsel puhata, tegeleda koduste õpiülesannetega, veeta aega looduses ja värskes õhus, lugeda, mängida. Püüame pakkuda lastele erinevaid ajaveetmise võimalusi (õues käimine, mängud, joonistamine, filmide vaatamine jne), et toetada laste terviklikku ja tervislikku arengut. Igal päeval toimub üks pikapäevarühma tund väljas. 

  • PPR õppetund on ette nähtud koduste tööde tegemiseks ja tunnis pooleli jäänud tööde lõpetamiseks.
  • Õpilane on kohustatud tehtud tööd ette näitama PPR juhendavale õpetajale.
  • Õpilane teavitab PPR õpetajat, kui ta peab varem ära minema.

 

Pikapäevarühmas osalemiseks palume lapsevanemal täita elektrooniline avaldus hiljemalt 13. september 2019, mis on kättesaadav siit.

 

Täiendavate küsimuste korral aitab pikapäevarühma õpetaja Kersti Iljas kersti.iljas@vaanakool.edu.ee ja infojuht Krista Teearu krista.teearu@vaanakool.edu.ee

Laps osaleb rühmas vastavalt lapsevanema avalduses esitatud andmetele. Lapse osaluse pikapäevarühmas märgib õpetaja Stuudiumi keskkonda. Kui laps soovib pikapäevarühmast varem lahkuda, palume lapsevanemal edastada vastavasisuline info pikapäevarühma õpetajale. Õpilase lahkumisel õpetajat teavitamata ei saa kool õpilase eest vastutada. Pikapäevarühma ajal ei ole õpilasel lubatud minna kooli territooriumilt välja, kui ei ole kokkulepitud teisiti.